Publications

Publications

Showing 239 publications
Page 2 of 6
Introduksjon, perpektivering og utviklingstendenser: Innledning
 • Torill Nyseth
 • Paul Pedersen
2015
Sted- nye teorier i en norsk kontekst
 • Marit Aure
 • Nina Gunnerud Berg
 • Jørn Cruickshank
 • Britt Engan Dale
2015
Kampen om kystsonen
 • Arild Buanes
2015
Monitoring human and climate change‐induced plant stress in the Nordic Arctic Region and Svalbard using remote sensing and field surveys
 • Hans Tømmervik
 • Jarle W. Bjerke
 • Stein Rune Karlsen
 • Rune Storvold
 • Alma Elizabeth Thuestad
 • Bernt Johansen
 • Kjell Arild Høgda
2015
New moving patterns among middle-aged and elderly people in Norway
 • Sindre Myhr
2015
Online Social Exergames for Seniors: a Pillar of Gamification for Clinical Practice
 • Stathis Konstantinidis
 • Ellen Brox
 • Per Egil Kummervold
 • Josef Hallberg
 • Gunn Judit Evertsen
 • Johannes Hirche
2015
Arealplanlegging i fjellkommuner: For lokal utvikling eller naturvern?
 • Terje Skjeggedal
 • Kjell Overvåg
 • Jan Åge Riseth
2015
A dem-based tool for safety analysis of gravity dams
 • Eduardo Martins Bretas
 • Tor Arne Jenssen
2015
Nasjonalparker og samisk reindrift
 • Jan Åge Riseth
2015
Samepolitikkens utvikling etter århundreskiftet.
 • Bjørn Bjerkli
 • Per Selle
2015
Advanced sliding assessment of Målset dam; Tests and numerical analysis of unbonded joints
 • Gabriel Sas
 • Eduardo Martins Bretas
 • Leif Lia
2015
Stedstilknytning: Materialitet, relasjoner og følelser
 • Marit Aure
 • Vigdis Nygaard
 • Agnete Wiborg
2015
Stedsidentifisering og tilhørighet blant samer I Tromsø, Rovaniemi og Umeå
 • Torill Nyseth
 • Paul Pedersen
2015
Bysamiske identitetskategorier - same I byen eller bysame?
 • Torill Nyseth
 • Paul Pedersen
2015
Retten til byen: Motstanden mot integrering av samisk språk og kultur I Tromsø
 • Torill Nyseth
 • Paul Pedersen
2015
CitySaami?
 • Torill Nyseth
 • Paul Pedersen
2015
Veksten i den samiske velgerbefolkningen og endringer i det samiske bosettningsmønsteret
 • Paul Pedersen
2015
Dividalen - uberørt natur eller eldgammelt kulturlandskap?
 • Per Johan E Sjøgren
 • Dikka Storm
 • Andreas Kirchhefer
 • Ingrid Sommerseth
 • Stein Rune Karlsen
 • Arve Elvebakk
2015
Likheter og forskjeller i samepolitiske saker og gryende samisk nasjonalbygging
 • Paul Pedersen
2015
Organizational innovation: Re-organizing destination marketing organizations
 • Birgit Abelsen
 • Dorthe Eide
 • Trine Kvidal
 • Anneke Sijtske Leenheer
2014
Relating Sea Ice Drift to Ice Properties in Fram Strait
 • Christian Petrich
 • Victoria Bonath
2014
PV System in Cold Climates
 • Øystein Kleven
 • Hanna Persson
 • Dilip Chithambaranadhan
2014
Grensemangfold i arbeid og endring
 • Marit Aure
2014
Sensitivity of Mach-Zehnder interferometer for dissolved gas monitoring
 • Susan Lindecrantz
 • Firehun Tsige Dullo
 • Balpreet Singh Ahluwalia
 • Olav Gaute Hellesø
2014
Pre-Feasibility Investigation on PV/Wind Hybrid Power Systems in Scandinavia
 • Yunfei Hu
 • Juan Cardenas
 • Hanna Persson
2014
Use of Unmanned Aircraft Systems (UAS) in a multi-scale vegetation index study of arctic plant communities in Adventdalen on Svalbard
 • Jarle W. Bjerke
 • Hans Tømmervik
 • Stein-Rune Karlsen
 • Lennart Nilsen
 • Bernt Johansen
 • Rune Storvold
 • Anna Zmarz
 • Pieter S. A. Beck
 • Kjell-Sture Johansen
 • Kjell Arild Høgda
 • Scott Goetz
 • Taejin Park
 • Bogdan Zagajewski
 • Ranga B. Myneni
 • Hans Tømmervik
 • Stein Rune Karlsen
2014
SAR processing in small pieces - a divide-and-conquer approach
 • Yngvar Larsen
 • Geir Engen
2014
Comunicación audiovisual
 • Elia Gabarron
 • Luis Fernandez Luque
2014
Sentinel-1 Geophysical Doppler Product - Performance and Application
 • Geir Engen
 • Harald Johnsen
 • Yngvar Larsen
2014
Retrieval of Trustworthy Health Videos from YouTube
 • Randi Karlsen
 • Jose Enrique Borrás Morell
 • Luis Fernandez Luque
 • Vicente Traver Salcedo
2014
Use of Satellite and Ground Based InSAR in Hazard Classification of Unstable Rock Slopes
 • John F. Dehls
 • Tom Rune Lauknes
 • Reginald Hermanns
 • Halvor S.S. Bunkholt
 • Tom Grydeland
 • Yngvar Larsen
 • Harald Øverli Eriksen
 • Trond Eiken
2014
Likestilling på Sametinget gjennom 25 år
 • Eva Josefsen
2014
Satellite and Ground-Based Interferometric Radar Observations of an Active Rockslide in Northern Norway
 • Harald Øverli Eriksen
 • Tom Rune Lauknes
 • Yngvar Larsen
 • John F. Dehls
 • Tom Grydeland
 • Halvor S.S. Bunkholt
2014
Numerical Simulations of Punch Shear Test on Ice Rubble Using a Continuous Surface Cap
 • Aniket Patil
 • Bjørnar Sand
 • Lennart Fransson
2014
Preliminary Results From Two Years of Ice Stress Measurements in a Small Reservoir
 • Christian Petrich
 • Irina Vasiljeva Sæther
 • Lennart Fransson
 • Bjørnar Sand
 • Bård Arntsen
2014
Long term PS-Cal analysis of ERS and ASAR data and comparison to other calibration techniques.
 • D. Giudici
 • A. Villa
 • L. Recchia
 • A. M. Guarnieri
 • Harald Johnsen
 • P. Meadows
 • A. Mouche
 • N. Miranda
 • Giuseppe Ottavianelli
2014
Numerical Simulation of Level Ice Loads on Norströmsgrund Lighthouse
 • Bjørnar Sand
 • Lennart Fransson
2014
Shaping Community and Technology: Testing New Technology at a Norwegian International Youth Film Workshop
 • Marit Aure
 • Ellen Brox
 • Ingar M Arntzen
 • Njål Trygve Borch
2014
Ice Keel Load Distribution on Cylindrical Structures
 • R. Frederking
 • Bjørnar Sand
 • D Sudom
2014
Three Years of Measurements of Sea Ice Conditions in the Barents Sea and Fram Strait
 • Christian Petrich
 • Bjørnar Sand
 • Aniket Patil
 • Rune Nilsen
 • Tore Pettersen
 • Victoria Bonath
 • Knut Espen Solberg
 • Håvard Nyseth
 • Arnaud Le Breton
 • Joachim Amland
 • Denise Sudom
2014

Pages