Publications

Publications

Showing 239 publications
Page 5 of 6
Nordområdesatsinga i det nordlege offentlege rom
 • Per Selle
2010
Formation of porous textures on Si(111) wafers by anodic polarization in aqueous koh solution
 • Madhubabu Abburi
 • Urban Jelvestam
 • Ingemar Olefjord
2010
Statens nordområdesatsing
 • Elisabeth Angell
2010
Samiske rettigheter og utviklingen i nord - et uløselig spenningsfelt eller to sider av samme sak?
 • Eva Josefsen
2010
Formation of porous textures on Si (111) wafers by anodic polarization in aqueous KOH solution
 • Madhubabu Abburi
 • Urban Jelvestam
 • Ingemar Olefjord
2010
Frå stat til region - og tilbake? Nordnorske innovasjonssystem under nordområdesatsinga
 • Sveinung Eikeland
2010
Statens nordområdesatsning
 • Elisabeth Angell
2010
Shunt isolation in silicon solar cells by chemical etching
 • Anna Malou Petersson
 • Dilip Chithambaranadhan
 • Quang Hong Nguyen
 • Robert Goldberg
 • Timothy Lommasson
 • Tobias Boström
2010
Åpningen av Barentshavet: Skapes en ny nordlig vekstpol i den norske oljeøkonomiens nordlige periferi?
 • Sveinung Eikeland
 • Trond Nilsen
 • Stig Halgeir Karlstad
2010
Å se og se sammen. Produksjon av klinisk kunnskap gjennom nettbasert sårveiledning
 • Ann Therese Lotherington
 • Beate Nyheim
2010
Tredjepartsstrategien. En global aktørs strategier i nord
 • Trond Nilsen
2010
LDO er løsningen – hva er problemet? En analyse av opprettelsen av Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Ann Therese Lotherington
2010
Statoil i nord - tre portretter. Fremtiden i nord sett fra en global aktør
 • Vigdis Nygaard
2010
Fra kvinner og ledelse til kjønn og organisasjon.
 • Ann Therese Lotherington
2010
Nonlinear variational methods for estimating effective properties of multiscale materials
 • Dag Lukkassen
 • Annette Meidell
 • Lars Erik Persson
2010
Samiske rettigheter og utvikling i nord - et uløselig spenningsfelt eller to sider av samme sak?
 • Eva Josefsen
2010
SAR Glacier Imaging.
 • Kjell Arild Høgda
 • Tom Rune Lauknes
 • Rune Storvold
2010
Digitalt pasientfellesskap som sosial ressurs og tilfredse pasienter som sosiologisk problem
 • Elin Johnsen
 • Tatjana M. Burkow
 • Lars Kristian Vognild
2010
A Flexible and Collaborative Middleware for an Unmanned Aerial Vehicle Platform: When one-fit-all solution is required
 • Domingo Diez Barrero
 • Njål Trygve Borch
 • Anders Andersen
2010
The Norwegian Sámi Parliament and Sámi Political Empowerment
 • Eva Josefsen
2010
Civil society in the Nordic countries : between displacement and vitality
 • Karl Henrik Sivesind
 • Per Selle
2010
Det Sosiale Nettet og helse
 • Elin Johnsen
 • Luis Fernandez-Luque
 • Roar Hagen
2010
Utfordringer sett fra nord
 • Elisabeth Angell
 • Sveinung Eikeland
 • Per Selle
2010
Competence complexity and obvious learning; Experience from making a language learning game
 • Ellen Brox
 • Audun Heggelund
 • Gunn Judit Evertsen
2009
DeLight: A Peer-to-Peer Storage and Processing System
 • Marte Karidatter Skadsem
 • Randi Karlsen
 • Njål Trygve Borch
2009
Women in Sami Fisheries in Norway - Positions and Policies
 • Elisabeth Angell
2009
Protection and equity? Local and indigenous encounters with the grand scheme of area protection in Norway.
 • Tor Arnesen
 • Jan Åge Riseth
2009
Marine fishing tourism in Norway
 • Trude Borch
2009
Sámi modernitehta ja teorehtalaš boazodoallodiehtu: Reflekšuvdna diehtočoahkkimiin
 • Jan Åge Riseth
2009
Modernization and pasture degradation. A comparative study of two Sámi reindeer pasture regions in Norway 1960-1990.
 • Jan Åge Riseth
2009
The dynamics of active landslide development and evolution: a combined structural geology, geomorphology and InSAR approach
 • I. H. C. Henderson
 • Tom Rune Lauknes
 • P.T. Osmundsen
 • J. F. Dehls
 • Yngvar Larsen
 • T.F. Redfield
2009
Scientific UAS Missions in the Polar Regions
 • Rune Storvold
2009
Sámi modernitehta ja teorehtalaš boazodoallodiehtu: Reflekšuvdna diehtočoahkkimiin [Sámi modernity and theoretical knowledge of reindeer management: A reflection over knowledge encounters].
 • Jan Åge Riseth
2009
Norwegian Regions - New Wine and Old Bottles?
 • Anne Lise Fimreite
 • Per Selle
2009
Network Credit: The Magic of Trust
 • May-Britt Ellingsen
 • A.T. Lotherington
2008
Transnational Marriages: Politics and Desire
 • A.B. Flemmen
 • A.T. Lotherington
2008
Rennäring och nationalparker i Norge
 • J.Å. Riseth
 • A. Holte
2008
Konfliktfyllda naturskyddsprocesser i Norge.
 • Tor Arnesen
 • Jan Åge Riseth
2008
Rennäring och nationalparker i Norge.
 • Jan Åge Riseth
 • Arvid Holte
2008
Stat, region og urfolk
 • Eva Josefsen
2008

Pages