Publications

Publications

Showing 126 publications
Page 1 of 4
"Er det bedre å bo her enn andre steder?" Kulturelt tilgjengelige narrative ressurser på kollisjonskurs
 • Rita Sørly
2018
Sametingene - institusjoner for selvbestemmelse?
 • Eva Josefsen
 • Ulf Mörkenstam
 • Jo Saglie
2017
Kvinners saker? Om kjønn og sametingspolitikk
 • Torunn Pettersen
 • Jo Saglie
 • Eva Josefsen
 • Ragnhild Nilsson
2017
Co-creation in events: Values of volunteers and olunteer tourists at Iditarod in Alaska and the Finnmark Race in Norway
 • Kari Jæger
 • Line Mathisen
2017
Nominasjonsprosesser ved sametingsvalg
 • Eva Josefsen
 • Anna-Maria Fjellström
 • Ulf Mörkenstam
2017
Valgdekningen i de samiske allmennkringkasterne og velgernes informasjonskilder
 • Eva Josefsen
 • Eli Skogerbø
 • Emma Kristine Sjøenden Vestli
2017
Roles of Adventure Guides in Balancing Perceptions of Risk and Safety
 • Arild Røkenes
 • Line Mathisen
2017
Samiskallmennkringkasting - samfunnsoppdrag og urfolksjournalistikk
 • Eli Skogerbø
 • Eva Josefsen
 • Anna-Maria Fjellström
2017
Indigenous Hospitality and Tourism: Past Trajectories and New Beginnings
 • Gro Birgit Ween
 • Jan Åge Riseth
2017
The Socio-economic Dimensions of Offshore Aquaculture in a Multi-use Setting
 • Gesche Krause
 • Eirik Inge Mikkelsen
2017
Finnmarkseigendomen mellom rett, politikk og utvikling.
 • Per Selle
2016
Reindrifta i Finnmarks betydning for næringsutvikling og samfunnsutvikling.
 • Jan Åge Riseth
 • Ivar Lie
2016
Samisk fiske og sjøsamisk kultur – «fem på tolv» eller «fem over tolv»?
 • Eirik Inge Mikkelsen
 • Bjørn Hersoug
2016
Samiske interesser i skyggen av en gryende petroleumsregion.
 • Trond Nilsen
2016
A Space for Sámi Values? Sámi Reindeer herding and Norwegian National Parks.
 • Jan Åge Riseth
2016
From bank to business: Contextual change and transformation of trust bases.
 • May-Britt Ellingsen
2016
New moving patterns among middle-aged and elderly people in Norway
 • Marit Aure
 • Sindre Myhr
2016
Re-evolution of growth pole settlements in northern peripheries? reflecting the emergence of an LNG hub in Northern Australia with experience from Northern Norway
 • Sveinung Eikeland
 • Trond Nilsen
 • Andrew Taylor
2016
Hvordan innvirker omformingen av samiske lokalsamfunn på utviklingsprosesser i nord?
 • Elisabeth Angell
 • Ivar Lie
2016
Samepolitikken i den nye utviklingen i nord
 • Elisabeth Angell
 • Per Selle
 • Sveinung Eikeland
2016
Sametingets virkemiddelbruk på næringsområdet - på vei ut av tradisjonsorienteringen?
 • Elisabeth Angell
2016
Samiske interesser - bremsekloss for utvikling av mineralnæringen?
 • Vigdis Nygaard
2016
Regional Governance and Indigenous Rights in Norway: The Finnmark Estate Case.
 • Eva Josefsen
 • Siri Ulfsdatter Søreng
 • Per Selle
2016
Lokalsamfunnet som integreringsarena
 • Marit Aure
 • Anniken Førde
 • Tone Magnussen
2016
Retten til byen: Motstanden mot integrering av samisk språk og kultur I Tromsø
 • Torill Nyseth
 • Paul Pedersen
2015
Kampen om kystsonen
 • Arild Buanes
2015
CitySaami?
 • Torill Nyseth
 • Paul Pedersen
2015
Veksten i den samiske velgerbefolkningen og endringer i det samiske bosettningsmønsteret
 • Paul Pedersen
2015
Likheter og forskjeller i samepolitiske saker og gryende samisk nasjonalbygging
 • Paul Pedersen
2015
Introduksjon, perpektivering og utviklingstendenser: Innledning
 • Torill Nyseth
 • Paul Pedersen
2015
Sted- nye teorier i en norsk kontekst
 • Marit Aure
 • Nina Gunnerud Berg
 • Jørn Cruickshank
 • Britt Engan Dale
2015
New moving patterns among middle-aged and elderly people in Norway
 • Sindre Myhr
2015
Arealplanlegging i fjellkommuner: For lokal utvikling eller naturvern?
 • Terje Skjeggedal
 • Kjell Overvåg
 • Jan Åge Riseth
2015
Nasjonalparker og samisk reindrift
 • Jan Åge Riseth
2015
Samepolitikkens utvikling etter århundreskiftet.
 • Bjørn Bjerkli
 • Per Selle
2015
Stedstilknytning: Materialitet, relasjoner og følelser
 • Marit Aure
 • Vigdis Nygaard
 • Agnete Wiborg
2015
Stedsidentifisering og tilhørighet blant samer I Tromsø, Rovaniemi og Umeå
 • Torill Nyseth
 • Paul Pedersen
2015
Bysamiske identitetskategorier - same I byen eller bysame?
 • Torill Nyseth
 • Paul Pedersen
2015
Grensemangfold i arbeid og endring
 • Marit Aure
2014
Likestilling på Sametinget gjennom 25 år
 • Eva Josefsen
2014

Pages