Publications

Publications

Showing 71 publications
Page 1 of 2
Sametingene - institusjoner for selvbestemmelse?
 • Eva Josefsen
 • Ulf Mörkenstam
 • Jo Saglie
2017
Kvinners saker? Om kjønn og sametingspolitikk
 • Torunn Pettersen
 • Jo Saglie
 • Eva Josefsen
 • Ragnhild Nilsson
2017
Nominasjonsprosesser ved sametingsvalg
 • Eva Josefsen
 • Anna-Maria Fjellström
 • Ulf Mörkenstam
2017
Valgdekningen i de samiske allmennkringkasterne og velgernes informasjonskilder
 • Eva Josefsen
 • Eli Skogerbø
 • Emma Kristine Sjøenden Vestli
2017
Samiskallmennkringkasting - samfunnsoppdrag og urfolksjournalistikk
 • Eli Skogerbø
 • Eva Josefsen
 • Anna-Maria Fjellström
2017
Indigenous Hospitality and Tourism: Past Trajectories and New Beginnings
 • Gro Birgit Ween
 • Jan Åge Riseth
2017
Hvordan innvirker omformingen av samiske lokalsamfunn på utviklingsprosesser i nord?
 • Elisabeth Angell
 • Ivar Lie
2016
Samepolitikken i den nye utviklingen i nord
 • Elisabeth Angell
 • Per Selle
 • Sveinung Eikeland
2016
Sametingets virkemiddelbruk på næringsområdet - på vei ut av tradisjonsorienteringen?
 • Elisabeth Angell
2016
Samiske interesser - bremsekloss for utvikling av mineralnæringen?
 • Vigdis Nygaard
2016
Regional Governance and Indigenous Rights in Norway: The Finnmark Estate Case.
 • Eva Josefsen
 • Siri Ulfsdatter Søreng
 • Per Selle
2016
Finnmarkseigendomen mellom rett, politikk og utvikling.
 • Per Selle
2016
Reindrifta i Finnmarks betydning for næringsutvikling og samfunnsutvikling.
 • Jan Åge Riseth
 • Ivar Lie
2016
Samisk fiske og sjøsamisk kultur – «fem på tolv» eller «fem over tolv»?
 • Eirik Inge Mikkelsen
 • Bjørn Hersoug
2016
Samiske interesser i skyggen av en gryende petroleumsregion.
 • Trond Nilsen
2016
A Space for Sámi Values? Sámi Reindeer herding and Norwegian National Parks.
 • Jan Åge Riseth
2016
Nasjonalparker og samisk reindrift
 • Jan Åge Riseth
2015
Samepolitikkens utvikling etter århundreskiftet.
 • Bjørn Bjerkli
 • Per Selle
2015
Stedsidentifisering og tilhørighet blant samer I Tromsø, Rovaniemi og Umeå
 • Torill Nyseth
 • Paul Pedersen
2015
Bysamiske identitetskategorier - same I byen eller bysame?
 • Torill Nyseth
 • Paul Pedersen
2015
Retten til byen: Motstanden mot integrering av samisk språk og kultur I Tromsø
 • Torill Nyseth
 • Paul Pedersen
2015
CitySaami?
 • Torill Nyseth
 • Paul Pedersen
2015
Veksten i den samiske velgerbefolkningen og endringer i det samiske bosettningsmønsteret
 • Paul Pedersen
2015
Likheter og forskjeller i samepolitiske saker og gryende samisk nasjonalbygging
 • Paul Pedersen
2015
Introduksjon, perpektivering og utviklingstendenser: Innledning
 • Torill Nyseth
 • Paul Pedersen
2015
Likestilling på Sametinget gjennom 25 år
 • Eva Josefsen
2014
Urban Sami and the City as a frame for the development of a new Sami cultural form in Scandinavia
 • Torill Nyseth
 • Paul Pedersen
2013
Semiotikk i stedsanalyser
 • Trine Kvidal
2013
Rettigheter og praksis i samisk opplæring under LK06Samisk
 • Marit Solstad
 • Vigdis Nygaard
2013
Reindrifta i Nord-Norge: Fra vikeplikt til bærekraft?
 • Jan Åge Riseth
2013
"Sámi Reindeer Herders in Finland: Pulled to Community-Based Entrepreneurship & Pushed to Individualistic Firms".
 • Leo-Paul Dana
 • Jan Åge Riseth
2012
Forhandlinger om plass - eksemplet Alta
 • Bjørn Hersoug
 • Jahn Petter Johnsen
 • Trude Kristin Borch
 • Otto Andreassen
 • Arild Buanes
2012
Samer i parti og valg
 • Per Selle
 • Kristin Strømsnes
2012
The north Scandinavian pattern of migration among the young adult population 2000-2005
 • Mikko Antti Moilanen
 • Paul Pedersen
2012
Sápmelaččat bellodagain ja válggain
 • Per Selle
 • Kristin Strømsnes
2012
The northern Scandinavian regions - similarities and differences
 • Mikko Antti Moilanen
 • Paul Pedersen
2012
Å spise en identitet: et terroir-perspektiv på mat og identitet i Nord-Norge
 • Trine Kvidal
 • Ingrid H.E. Roaldsen
2012
Innledning: det samiske demokratiets utfordringer
 • Eva Josefsen
 • Jo Saglie
2011
Valgordningen ved sametingsvalg – en viktig rammebetingelse
 • Eva Josefsen
 • Bernt Aardal
2011
Nominasjon og formelle strukturer - en sammenligning av Ap og NSR foran sametingsvalget 2009
 • Eva Josefsen
2011

Pages