Publications

Publications

Showing 26 publications
Page 1 of 1
Frå stat til region - og tilbake? Nordnorske innovasjonssystem under nordområdesatsinga
 • Sveinung Eikeland
2010
Åpningen av Barentshavet: Skapes en ny nordlig vekstpol i den norske oljeøkonomiens nordlige periferi?
 • Sveinung Eikeland
 • Trond Nilsen
 • Stig Halgeir Karlstad
2010
Nonlinear variational methods for estimating effective properties of multiscale materials
 • Dag Lukkassen
 • Annette Meidell
 • Lars Erik Persson
2010
Tredjepartsstrategien. En global aktørs strategier i nord
 • Trond Nilsen
2010
Det Sosiale Nettet og helse
 • Elin Johnsen
 • Luis Fernandez-Luque
 • Roar Hagen
2010
Statoil i nord - tre portretter. Fremtiden i nord sett fra en global aktør
 • Vigdis Nygaard
2010
Optical properties of silica spheres deposited on silicondioxide/silicon structures
 • Munoz Juan F Cardenas
 • Tobias Boström
2010
Samiske rettigheter og utvikling i nord - et uløselig spenningsfelt eller to sider av samme sak?
 • Eva Josefsen
2010
Formation of porous textures on Si(111) wafers by anodic polarization in aqueous koh solution
 • Madhubabu Abburi
 • Urban Jelvestam
 • Ingemar Olefjord
2010
The Norwegian Sámi Parliament and Sámi Political Empowerment
 • Eva Josefsen
2010
Formation of porous textures on Si (111) wafers by anodic polarization in aqueous KOH solution
 • Madhubabu Abburi
 • Urban Jelvestam
 • Ingemar Olefjord
2010
A Concept for Tropical Forest Assessment for REDD
 • Thomas Hame
 • L. Sirro
 • E. Cabrera
 • Jörg Haarpaintner
 • F. Enssle
 • J. Hamalainen
 • B. de Jong
 • F. Paz Pellat
 • D. Pedrazzani
 • J. Reiche
2010
Shunt isolation in silicon solar cells by chemical etching
 • Anna Malou Petersson
 • Dilip Chithambaranadhan
 • Quang Hong Nguyen
 • Robert Goldberg
 • Timothy Lommasson
 • Tobias Boström
2010
Fra kvinner og ledelse til kjønn og organisasjon.
 • Ann Therese Lotherington
2010
Å se og se sammen. Produksjon av klinisk kunnskap gjennom nettbasert sårveiledning
 • Ann Therese Lotherington
 • Beate Nyheim
2010
SAR Glacier Imaging.
 • Kjell Arild Høgda
 • Tom Rune Lauknes
 • Rune Storvold
2010
LDO er løsningen – hva er problemet? En analyse av opprettelsen av Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Ann Therese Lotherington
2010
Nordområdesatsinga i det nordlege offentlege rom
 • Per Selle
2010
Digitalt pasientfellesskap som sosial ressurs og tilfredse pasienter som sosiologisk problem
 • Elin Johnsen
 • Tatjana M. Burkow
 • Lars Kristian Vognild
2010
Samiske rettigheter og utviklingen i nord - et uløselig spenningsfelt eller to sider av samme sak?
 • Eva Josefsen
2010
A Flexible and Collaborative Middleware for an Unmanned Aerial Vehicle Platform: When one-fit-all solution is required
 • Domingo Diez Barrero
 • Njål Trygve Borch
 • Anders Andersen
2010
Statens nordområdesatsning
 • Elisabeth Angell
2010
Civil society in the Nordic countries : between displacement and vitality
 • Karl Henrik Sivesind
 • Per Selle
2010
Utfordringer sett fra nord
 • Elisabeth Angell
 • Sveinung Eikeland
 • Per Selle
2010
Nordområdesatsingas i det nordlege offentlege rommet
 • Per Selle
2010
Statens nordområdesatsing
 • Elisabeth Angell
2010