Publications

Publications

Showing 55 publications
Page 1 of 2
OGIN-PILOT, forprosjekt
 • K. Skog
2002
Omega: Field report from Svartisen
 • M. Indregard
 • E. Malnes
 • T. Guneriussen
2002
Organizational choice and uncertainty in the business environments.
 • G. Alteren
2002
Geographical Information Networks, a Distributed System for Generating Interactive Maps
 • Ellen Brox
 • Pål Currie
 • Dag Diesen
 • Asgeir Finnseth
 • Karl Johan Grøttum
 • Mai-Eli Johansen
 • Gudmundur Jøkulsson
 • Rune Sylvarnes
 • Torunn A. Tøllefsen
2002
Utredning av LGIS klient
 • K. Skog
2002
Ikke for kvinnenes skyld... En analyse av kvinnerettet distriktspolitikk i Norge 1980-2000.
 • A. T. Lotherington
2002
A survey of exporting firms located in Norway: An investigation of two theoretical models.
 • G. Alteren
2002
The consumer and popular magazine journalism: A study of interpretation and meaning-making
 • Trine Kvidal
2002
Data Organization and Acquisition Plan
 • H. Johnsen
2002
Intellektuell kapital II - Tilrettelegging av arenaer for læring i Sparebank1 Nord-Norge.
 • G. Alteren
2002
Det sivile samfunn som utgangspunkt for næringsutvikling.
 • K. E. Halvorsen
2002
Arbeidsmarkedet i tre Finnmarksregioner
 • Elisabeth Angell
 • Ivar Lie
2002
Sluttrapport for brukerstyrt FoU under Norges Forskningsråd for prosjektet Sm@rt.Travel - framtidas nettbaserte tjenesteyting med reiseliv som case
 • W. Finnset
2002
Fokus på "FOKUS kompetanse". Hva er gjort, og hva kan gjøres?
 • G. Bye
 • Å. Danielsen
2002
Konstruksjon av politiske problemer. Hva slags problem representerer likestilling?
 • A. T. Lotherington
2002
Bredbåndsfylket Troms- kartlegging i alle kommuner. Status infrastruktur og mulige anvendelser i et bredbåndsnett
 • Ellen Brox
 • Audun Heggelund
2002
Sluttrapport for brukerstyrt FoU under Norges Forskningsråd for prosjektet Sm@rt.FUNK-moderne nettbaserte tjenester for alle
 • W. Finnset
2002
Mange modeller - mangfoldige læringsmuligheter. Andre delrapport i prosjektet "Kunnskap og næring i Kyst-Finnmark - samarbeid om kompetanseutvikling i små kommuner".
 • M. B. Ellingsen
2002
Maktbegrepet i feministisk teori. Prøveforelesning til graden dr polit.
 • A. T. Lotherington
2002
Beitetilstand-resultat av økologi eller menneskelig handling?
 • Jan Åge Riseth
2002
Sea ice classification: Correction for incidense angle variation in Radarsat wide swath scenes.
 • E. Malnes
 • T. Gunerussen
2002
Jenteleir - rekrutteringskime til fiskerinæringen?
 • A. K. T. Holmen
2002
Woman-oriented regional policy in Norway. Political Success with a Bitter Taste.
 • A. T. Lotherington
2002
LAVA læring –Elevapplikasjon
 • B. Foyn
 • E. Maus
 • D. Diesen
 • A. Oskal
2002
Små penger og store forventninger. Nettverkskreditt i Norge 1992-2002.
 • A. T. Lotherington
 • M. B. Ellingsen
2002
Lokaliseringsbetingelser og drivkrefter for utvikling i marine næringer.
 • E. Mikkelsen
2002
Demosnø - Algorithms for mapping snow covered area with SAR
 • E. Malnes
 • T. Guneriussen
2002
Snøhvit - en ny æra i nord?
 • M. R. Midtgard
2002
Kvinner i reindrifta.
 • Stig Karlstad (red)
 • Kari Folkenborg
 • Jan Åge Riseth
 • Unni Krogh
2002
Satellittdata for kvalitetskontroll av sjøkart
 • K. A. Høgda
 • B. Johansen
 • T. Grastveit
 • I. Kvalsund
 • J. H. Skailand
2002
Konjunkturbarometer for Nord-Norge våren 2002.
 • E. I. Mikkelsen
 • F. Olsen
 • P. Pedersen
2002
Grenseløs verdighet
 • Britt Kramvig
 • Kirsten Stien
2002
Bredbåndsfylket Troms – kartlegginger og mulige anvendelser
 • E. Brox
 • A. Heggelund
 • P. Currie
2002
Konjunkturbarometer for Nord-Norge. Høst 2002.
 • Paul (red) Pedersen
2002
A Flexible Framework for Evaluation of New Algorithms for Dialogue Systems
 • P. Cenek
2002
Testapplikasjon for registrering av POI-data i en GIN-database
 • D. Diesen
 • M. E. Johansen
2002
Verdiskaping - hvem, hva, hvor? Arenabilag til Konjunkturbarometer for Nord-Norge Høst 2002.
 • F. Olsen
 • P. Pedersen
 • T. Øines
2002
Geographical Information Networks, A distributed System for Generating Interactive Maps
 • E. Brox
 • P. Currie
 • D. Diesen
 • A. Finnset
 • K. J. Grøttum
 • M. E. Johansen
 • G. Jøkulsson
 • R. Sylvarnes
 • R. Tøllefsen
2002
Film i skolene.Rapport fra forprosjektet Film og Sånt
 • E. Brox
 • A. Heggelund
 • P. Currie
 • T. B. Andersen
 • T. Aspenes
2002
Bruks- og verneplan for Junkerdal/Balvatn. Konsekvensutredning for samisk kulturutøvelse.
 • J. Å. Riseth
2002

Pages