Publications

Publications

Showing 31 publications
Page 1 of 1
Bredbåndsanvendelse i Lyngen
 • E. Brox
2003
Progressive impact of piecemeal infrastructure development on wild reindeer
 • Christian Nellemann
 • Ingunn Ims Vistnes
 • Per Jordhøy
 • Olav Strand
2003
Geodataforvaltning i offentlig sektor. Forprosjektrapport
 • E. Brox
 • A. Buanes
 • B. Holst
 • S. Søreng
 • A. Finnseth
 • K. Skog
 • F. Olsen
2003
The Coastal Sami: a 'Pariah Caste' of the Norwegian Fisheries? A Reflection on Ethnicity and Power in Norwegian Resource Management
 • Einar Eythorsson
2003
Regional kompetanseutvikling: Sammensatte utfordringer - mangfoldige løsninger
 • May-Britt Ellingsen
2003
Stakeholders, Courts, and Communities: Individual Transferable Quotas in Icelandic Fisheries, 1991-2001
 • Einar Eythorsson
2003
Verneprosesser i Finnmark - betydning for fiskeri- og oppdrettsnæringens bruk av sjøareal
 • Siri Ulfsdatter Søreng
2003
Sámi Reindeer Management in Norway: Modernization Challenges and Conflicting Strategies.
 • Jan Åge Riseth
2003
Kartlegging av dagligvarebeholdningen i hushold i Nord-Norge - med henblikk på en krisesituasjon
 • Vigdis Nygaard
 • Siri Ulfsdatter Søreng
2003
Sør-samisk reindrift. Næring og kultur i Trøndelag
 • Jan Åge Riseth
2003
Arealsaker i reinbeiteland
 • Ivar Lie
2003
Noen erfaringer fra arbeidet med Rallarveien Rombaksbotn-Bjørnfjell, Narvik Kommune.
 • Jan Åge Riseth
2003
Oppfølging av plan for helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning i Norge
 • Birgit Abelsen
 • Otto Hauglin
 • Isak Mathis Henriksen
 • Eva Josefsen
2003
Reindeer management in Fennoscandia as a Tool for Biodiversity in a European Policy Context. Landscape Development, Biodiversity and co-operative Livestock Systems in Europe (LACOPE).
 • Jan Åge Riseth
 • Geir R. Karlsen
 • Birgitte Ulvevadet
2003
Samfunnsøkonomisk analyse av spesialistpoliklinikken i Alta
 • Birgit Abelsen
 • Margrete Gaski
2003
Analysis of different processes having an effect on co-operative livestock systems in northern Fennoscandia
 • Birgitte Ulvevadet
 • Jan Åge Riseth
 • Geir R. Karlsen
2003
Statlege overføringar
 • Sveinung Eikeland
2003
Nature Conservancy and Recreation Policies’ Impacts on an Indigenous Resource Management Practice – Some Perspectives on the Case of Sámi Reindeer Management in Balvatn, Northern Norway
 • Jan Åge Riseth
2003
Gode kommunale tjenester til Finnmarks befolkning og næringsliv
 • Maar Stangeland
 • Inge Berg Nilssen
2003
"Vi må tenke radikalt nytt." Tredje rapport i prosjekt "Kunnskap og næring i Kyst-Finnmark - samarbeid om kompetanseutvikling i små kommuner".
 • May-Britt Ellingsen
2003
Blåskjelldyrking
 • Tor Larsen
2003
Fortellinga om kompetansesamfunnet. Om tillit og risiko i et regionalt utviklingsprosjekt.
 • M. B. Ellingsen
2003
Regionale endringar i statleg sektor
 • Ivar Lie
2003
Konjunkturbarometer for Nord-Norge.
 • F. Olsen
 • P. Pedersen
2003
Samiske samfunn i omstilling. Sluttevaluering av Omstillingsprogrammet for Indre Finnmark.
 • Elisabeth Angell
 • Stig Halgeir Karlstad
 • Vigdis Nygaard
2003
Governance of co-operative livestock systems (CLS) in Europe.
 • J. Å. Riseth
 • G. R. Karlsen
 • B. (eds) Ulvevadet
2003
Gender-Power and Regional Development
 • A. T. Lotherington
2003
Lokal drivstoffavgift i Tromsø 1990-2003. En evaluering.
 • A. Rydningen
 • U. D. Bæck
 • F. Olsen
2003
Verden i Finnmark - eller Finnmark i verden?
 • Britt Kramvig
2003
Naturressurser og økonomisk vekst i en periferiregion.
 • A. Rydningen
2003
Sámi Reindeer Management in Norway: Modernization Challenges and Conflicting Strategies
 • Jan Åge Riseth
2003