Publications

Publications

Showing 81 publications
Page 1 of 3
New Economic Geography - an introductory survey
 • Eirik Inge Mikkelsen
2004
BreiFilm Antropologisk film på bredbånd
 • E Brox
 • P.C. Currie
 • A Heggelund
 • G. Skotnes
 • R.D. Issa
 • B.M. Nesheim
 • S.L. Sørensen
 • P. Mankova
2004
Ecolabelling in fisheries: An effective conservation tool?
 • Alf Håkon Hoel
2004
Mapping of flooding in the Alessandria area with ERS
 • S. Solbø
 • S. Pettinato
 • S. Paloscia
 • E. Santi
 • P. Brusotti
 • I. Solheim
2004
Effects of infrastructure on migration and range use of wild reindeer
 • Ingunn Ims Vistnes
 • Christian Nellemann
 • Per Jordhøy
 • Olav Strand
2004
Forberedelse og orienteringsfase. Første følgeevaluering av prosjektet "Bindende avtaler mellom kommuner, fylke og stat - et instrument i regional utvikling
 • May-Britt Ellingsen
2004
Torskeavl: Rapport til Innovasjon Norge for bioinformatikk i avlsprogrammet for atlantisk torsk
 • K.J. Grøttum
2004
Langtidsvirkninger på naturmiljøet av Forsvarets virksomhet i Troms
 • K. A. Høgda
 • B. Johansen
 • S. A. Ahmed
 • H. Tømmervik
2004
Preliminary Results on Soil moisture Mapping in Alessandria Area (Nothern Italy). Using ENVISAT A-SAR 20.-24.09.04
 • L. Pulvirenti
 • N. Pierdicca
 • S. Paloscia
 • F. Ticconi
 • C. Bignami
 • S. Pettinato
 • E. Santi
 • S. Solbø
2004
Gender and ethnicity in the Sami Parliament's fisheries policy
 • Elisabeth Angell
2004
Forhandlinger, avtaler og forebygging av avtalebrudd. Bruk av forhandlinger og avtaler - hvordan forebygge og håndtere avtalebrudd
 • Rolf H. Jensen
2004
SATHav flerbruksmodell
 • G. Evertsen
 • A. Finnseth
 • L. Eikvil
 • J. Baragry
 • O.W. Hansen
2004
Envisnow - Data from the third field campaign
 • M. Hallikainen
 • E. Rinne
 • M. Eskelinen
 • K. Luojus
 • J.-P. Kärnä
 • M. Takala
 • L. Honkavaara
 • A. Colliander
 • J. Pullianinen
 • S. Metsämäki
 • E. Malnes
 • R. Storvold
 • Y. Larsen
 • L. M. Andreassen
 • E. Alfnes
 • R. Solberg
 • H. Koren
 • J. Amlien
 • P. Malcher
 • Helmut Rott
 • P. Pampaloni
 • S. Pettinato
 • P. Poggi
2004
Satellite based services for the wind industry
 • B.R. Furevik
 • M. Stette
 • T. Ranchin
 • C. Hasager
 • L.C. Christensen
 • E. Peirano
 • H. Wensink
 • F. Van Hulle
 • P.B. Sørensen
 • H. Johnsen
 • B. Hurley
 • O.M. Johannessen
2004
Effekter og effektivitet : effekter av statlig innsats for regional utvikling og distriktspolitiske mål : utredning fra Effektutvalget, oppnevnt ved kgl. res. 5. oktober 2001 : avgitt til Kommunal- og regionaldepartementet 29. januar 2004
 • Hallgeir Aalbu
 • Elisabeth Angell
 • Heidi Aslesen
 • Ådne Cappelen
 • Arild Hervik
 • Grete Rusten
 • Tor Selstad
2004
Elektronisk henvisning - lønnsomhetsanalyse
 • Mikko Moilanen
 • Frank Olsen
2004
Bredbånd i Finnmark. Delrapport Anvendelse og behov
 • S. Sjursen
 • A.W. Theodorsen
 • P-O. Nymo
2004
Envisnow - Bi-annual management report
 • E. Malnes
2004
Is marine fishing tourism sustainable? Some lessons from Norway.
 • T. Borch
2004
Utfordringer i et IKT-dominert arbeidsliv Rapport fra en forstudie
 • Ellen Brox
 • Geir Bye
 • May-Britt Ellingsen
 • Bente lilljan lind Kassah
 • Ann Therese Lotherington
2004
Kamp, krise og forsoning. Evaluering av samepolitiske tiltak i Kåfjord.
 • Paul Pedersen
 • Asle Høgmo
2004
Satellite acquisition and Field measurement plan
 • E. Malnes
 • Y. Larsen
2004
Envisnow - Annual technical progress report
 • E. Malnes
2004
In whose interest? An exploratory analysis of stakeholders in Norwegian coastal zone planning.
 • A. Buanes
 • S. Jentoft
 • G. R. Karlsen
 • A. Maurstad
 • S. Søreng
2004
Analyse av den samiske reindriftas økonomiske tilpasning. Et samarbeidsprosjekt mellom Nordisk samisk institutt(NSI) og Umeå universitet(UU), Centrum for samisk forskning (CESAM) Analysis of the economic adaption of Sami reindeer management. A co-ope
 • Johan Klemet Kalstad
 • Jan Åge Riseth
2004
Sårbare lokalsamfunn og dagligvareforsyning i Troms
 • Toril M Ringholm
 • Margrethe Aanesen
2004
Technique for Snow Water Equivalent Retrieval using the Delta-K Interferometric SAR Processing
 • E. Malnes
 • J.B. Rydningen
2004
Envisnow - Technology Implementation Plan
 • E. Malnes
 • R. Solberg
 • L. M. Andreassen
 • L. Steinbakk
 • M. Hallikainen
 • S. Metsämäki
 • Helmut Rott
 • P. Pampaloni
 • A. Cagnati
2004
The urban ethos. Locality and youth in North Norway
 • U. D. K. Bæck
2004
Sustaining Sámi Reindeer Management in Northern Fennoscandia.
 • Jan Åge Riseth
 • Niklas Labba
 • Bernt Johansen
2004
Energiarena Nord- Utvikling av fornybare og miljøriktige energiressurser i Troms og Finnmark
 • Arne Rydningen
 • Inge Berg Nilssen
2004
EO Science Review.
 • H. Johnsen
2004
Arena Romklynge - sluttrapport
 • J. B. Rydningen
2004
The Frozen Fillet: The Fish that Changed North Norway?
 • B. P. Finstad
2004
“So the last shall be first, and the first last”? Sámi Reindeer Management vs. other land users in Mid-Scandinavia.
 • Jan Åge Riseth
 • Frode Gundersen
2004
Alle veier til samordning går gjennom personer i samarbeid: planlegging,prosjekt,avtale,partnerskap
 • Asle Farner
2004
Technical Support for Global Validation and Long-Term Quality Assessment and Optimisation og ASAR Wave Mode Products
 • H. Johnsen
 • V. Kerbaol
2004
Kjønn og etnisitet i fiskeripolitikken. En analyse av kvinners rolle i samisk fiskeripolitikk og Sametingets posisjon i norske fiskerireguleringer
 • Elisabeth Angell
2004
Aspects of a twopasture-herbivore model
 • J. Å. Riseth
 • A. Vatn
2004
Analyse av den samiske reindriftens økonomiske tilpasning. Et samarbeids-prosjekt mellom Nordisk Samisk Institutt (NSI) og Umeå Universitet (UU), Centrum för samisk forskning (CESAM).
 • Jan Åge Riseth
2004

Pages