Publications

Publications

Showing 93 publications
Page 1 of 3
Har kjønn betydning for implementering av EPJ?
 • Ann Therese Lotherington
 • Aud Obstfelder
2007
Norske sjømatbedrifters kundeforhold i eksportmarkeder
 • G. Alteren
2007
Tillitsbygging gjennom grenseoverskridende kultursamarbeid
 • Inger Marie (red.) Kileng
2007
Spatial and temporal analyses of long time series in phenological observations from Norway related to temperature
 • F. E. Wielgolaski
 • Ø. Nordli
 • S. R. Karlsen
2007
Aquaculture-fisheries interactions
 • Eirik Mikkelsen
2007
A competence Jigsaw Puzzle – Making a language Learning Game in a European Project With Diverse Competence and Diverging Standings
 • Ellen Brox
 • Audun Heggelund
 • Gunn Judit Evertsen
2007
Marriage migration to Norway. About immigration policy and the challenges Russian women face when trying to settle down
 • Ann Therese Lotherington
 • Anne Britt Flemmen
2007
Næringsmessige utviklingstrekk - Troms fylke
 • Frank Olsen
 • Mikko Moilanen
 • Stein Windfeldt
2007
Arbeidsdeling mellom tannleger og tannpleiere i Norge
 • Birgit Abelsen
2007
Use of satellite imagery to monitor nature.
 • S. R. Karlsen
2007
Gender, capabilities and democratic citizenship
 • A.T. Lotherington
 • K. Fjørtoft
2007
Securing Private Peer-To-Peer Networks
 • Lars Audun Fredriksen
 • Anders Andersen
 • Njål Trygve Borch
2007
Transnasjonale ekteskap/familier - russisk/norske møter
 • Anne Britt Flemmen
 • Ann Therese Lotherington
2007
Somaliske foreldre og norske lærere. En studie av relasjoner og møter.
 • I. M. Kileng
2007
Lykkelig som liten?
 • Birgit Abelsen
 • Eva J. B. Jørgensen
 • Knut A. Korsnes
2007
I disiplinenes grenseland. Tverrfaglighet i teori og praksis.
 • T. Nyseth
 • S. Jentoft
 • A. Førde
 • O. J. (red.) Bærenholdt
2007
Language learning through digital role-playing games
 • Ellen Brox
 • A. Heggelund
 • Gunn Judit Evertsen
 • M. Andreassen
2007
Samisk modernisering og revitalisering i nordnorske samfunn. Tromsø: Norut samfunn, 2006
 • Paul Pedersen
 • Asle Magnus Høgmo
2007
Russisk kvinneinnvandring til Nord-Norge i et interseksjonalitetsperspektiv
 • Anne Britt Flemmen
 • Ann Therese Lotherington
2007
Fedres involvering i skolen.
 • B. Kramvig
2007
Transportutfordringer ved petroleumsutbygginger - Snøhvitutbyggingen 2002-2007
 • Stig (red.) Karlstad
 • Christen Ness
 • Inge Berg Nilssen
2007
A read/write distributed web server
 • N. Borch
 • A. Heggelund
2007
Use of C-band ground penetrating radar to determine backscatter sources within glaciers, IEEE Trans.
 • K. Langley
 • S.E. Hamran
 • K.A. Høgda
 • R. Storvold
 • O. Brandt
 • J.O. Hagen
 • J. Kohler
2007
Experimental study of CKD as soil stabiliser
 • Lars Kraft
 • Bård Arntsen
 • Stefan Jacobsen
2007
Har kjønn betydning for implementering og bruk av EPJ?
 • Ann Therese Lotherington
 • Aud Obstfelder
 • Kari Dyb
2007
Foreldreinvolvering i skolen.
 • U. D. Bæck
2007
Undersøkelse av støy i Hammerfest i forbindelse med fakling på Melkøya
 • Birgit Abelsen
 • Inge Berg Nilssen
2007
An Indigenous Perspective on National Parks and Sámi Reindeer Management in Norway
 • J. Å. Riseth
2007
From SAR backscatter zones to glacier facies via GPR
 • K. Langley
 • S.E. Hamran
 • K.A. Høgda
 • R. Storvold
 • O. Brandt
 • J. Kohler
 • J.O. Hagen
2007
A. Overvaking av verneområde. B. Forslag til overvakingsplan for vernekvalitetar, ferdsel og påverknad i verneområda på Dovrefjell. Eit pilotprosjekt
 • Odd Inge Vistad
 • Nina Elisabeth Eide
 • Dagmar Hagen
 • Christian Nellemann
 • Erik Framstad
 • Lars Erikstad
 • Jan Ove Gjershaug
 • Ingunn Ims Vistnes
2007
Beyond implementation and Resistance: the effects of ICT in health care
 • Susan Halford
 • Aud Obstfelder
 • Ann Therese Lotherington
2007
Persistent Scatterer Interferometric SAR
 • T. R. Lauknes
 • Y. Larsen
 • K. A. Høgda
2007
Regionale ringvirkninger av olje- og gassnæringen: En oppsummering av foreliggende kartlegginger
 • Peter Arbo
 • Sveinung Eikeland
 • Arild Hervik
2007
Analys av den samiska renskötselns ekonomiska tillpassning. Renen, intäktskälla eller kulturfäste?
 • N. Labba
 • J. Å. Riseth
2007
ADEOS-II/GLI snow/ice products – Part II: Validation results using GLI and MODIS data.
 • R. Storvold
2007
Overvakingsplan for verneområda på Dovrefjell. Del C. Skjema og instruksar. Vedlegg til NINA Rapport 188. Versjon 1 – mars 2007
 • Odd Inge Vistad
 • Nina Elisabeth Eide
 • Dagmar Hagen
 • Christian Nellemann
 • Erik Framstad
 • Lars Erikstad
 • Jan Ove Gjershaug
 • Ingunn Ims Vistnes
2007
Where is Gender? New information and communication technologies in medical and nursing work
 • Susan Halford
 • Ann Therese Lotherington
 • Aud Obstfelder
2007
Reguleringsplan Tromsø Fritidspark, Breiviknes, Tromsø kommune. Konsekvensutredning, deltema Reindrift
 • J. Å. Riseth
 • N. Labba
2007
Trenger vi et nordområdefond?
 • Stig Halgeir Karlstad
 • Toril M Ringholm
2007
Ressursøkonomiske og økologiske perspektiver på grenseoverskridende reindrift.
 • J.Å. Riseth
 • L. Oksanen
2007

Pages