Publications

Publications

Showing 207 publications
Page 1 of 6
Inferring community structure in healthcare forums. An empirical study
 • Taridzo Chomutare
 • Eirik Årsand
 • Luis Fernandez-Luque
 • Jonas Nørgaard Lauritzen
 • Gunnar Hartvigsen
2013
Norsk leverandørindustri sin konkurranseevne i en global offshorenæring (2013:11)
 • Trond Nilsen
 • Inge Berg Nilssen
 • Stig Halgeir Karlstad
2013
Variability of light transmission through Arctic land-fast sea ice during spring
 • M. Nicolaus
 • Christian Petrich
 • S.R. Hudson
 • M. A. Granskog
2013
Knowledge issues in ICZM and EBM applied on small geographic scales: Lessons from a case study in Risør, Norway
 • Håkan Sandersen
 • Eirik Inge Mikkelsen
 • Erlend Moksness
 • Jon Helge Vølstad
2013
High-performance fusion of UAS sensor and image data with raster maps and topography in 3D
 • Daniel Stødle
 • Rune Storvold
 • Njål Trygve Borch
2013
Using airborne Ku-band altimeter waveforms to investigate winter accumulation and glacier facies on Austfonna, Svalbard
 • Robert L. Hawley
 • Ola Brandt
 • Thorben Dunse
 • Jon Ove Methlie Hagen
 • Veit Helm
 • Jack Kohler
 • Kirsty Langley
 • Eirik Malnes
 • Kjell Arild Høgda
2013
Negotiating Terrains: Stories from the Making of "Siida"
 • Torun Granstrøm Ekeland
 • Britt Kramvig
2013
Båtsfjord i omstilling - tillitsbasert nærings-og samfunnsutvikling. Sluttevaluering av Båtsfjord i omstilling 2007-2012. (1/2013)
 • May-Britt Ellingsen
2013
The Power of Environmental Indifference. A case from a Collaboration of tourism firms
 • Heidi Rapp Nilsen
 • May-Britt Ellingsen
2013
Fra næringshager til utviklingslandskap
 • Toril Merete Ringholm
2013
Multi-Temporal InSAR Techniques used to detect Large Slope Instabilities along the National Road 7, Mendoza, Argentina
 • C. Michoud
 • M.-H. Derron
 • V. Baumann
 • M. Jaboyedoff
 • Tom Rune Lauknes
2013
InSAR detection of permafrost landform Dynamics at Kapp Linne Central Svalbard
 • Tom Rune Lauknes
 • Hanne H Christiansen
 • Markus Eckerstorfer
 • Yngvar Larsen
2013
Verdikjede i bioenergi-kartlegging av status ved oppstart av fjernvarmeanlegg. Forprosjekt RFF Nord-Norut Tromsø og Nordlandsforskning. Sluttrapport.
 • Jan Åge Riseth
 • Stein Rune Karlsen
 • Arild Gjertsen
2013
The Role of Taxonomies in Social Media and the Semantic Web for Health Education A Study of SNOMED CT Terms in You Tube Health Video Tags
 • Stathis Konstantinidis
 • Luis Fernandez-Luque
 • P. Bamidis
 • Randi Karlsen
2013
Kompetanse- og arbeidskraftbehov i næringslivet i Finnmark
 • Ivar Lie
 • Inge Berg Nilssen
 • Lars H. Vik
2013
Weighted Hardy-Type Inequalities in Variable Exponent Morrey-Type Spaces
 • Dag Lukkassen
 • Lars Erik Persson
 • Stefan Samko
 • Peter Wall
2013
Reindrifta i Nord-Norge: Fra vikeplikt til bærekraft?
 • Jan Åge Riseth
2013
Mapping High Arctic plant communities on Svalbard
 • Stein Rune Karlsen
 • Rune Storvold
 • Bernt Johansen
 • Kjell-Sture Johansen
 • Stian Solbø
 • Hans Tømmervik
 • Daniel Joly
 • Anna Zmarz
2013
Privacy and information security risks in a technology platform for home-based chronic disease rehabilitation and education
 • Eva Henriksen
 • Tatjana M. Burkow
 • Elin Johnsen
 • Lars Kristian Vognild
2013
Backscatter Sensitivity Analysis Using TerraSAR-X Data
 • Eirik Malnes
 • Harald Johnsen
 • Hanne H Christiansen
 • Wesley Farnsworth
2013
Satellittbasert overvåkning av vekstsesongen på Svalbard, - status 2012. (2/2013)
 • Stein-Rune Karlsen
 • Eirik Malnes
 • Kjell-Arild Høgda
2013
Arctic shipping data-a New tool
 • Eirik Inge Mikkelsen
 • J. Røyset
 • R. Hansen
2013
Semantic Social Media Platforms: Does a Silo of trusted Youtube Health Videos Could Change the Scene in Health Education?
 • Stathis Konstantinidis
 • Luis Fernandez-Luque
 • Alejandro Rivero-Rodriquez
 • Carlos L. Sanchez-Bocanegra
 • Panagiotis D. Bamidis
2013
Avalanche Research, education and forecasting in Svalbard, Norway-A roadmap provided by an expert workshop in Longyearbyen, April 2013
 • Markus Eckerstorfer
 • J. Hendrikx
 • H.H. Christiansen
2013
Numerical Analyses of Stability towards Sliding - Influence of Surface Roughness
 • Øystein Eltervåg
 • Gabriel Sas
 • Leif Lia
2013
Problemnotat. Nedre og Øvre Røssåga kraftverk og forholdet til reindrifta.
 • Jan Åge Riseth
 • Inge Even Danielsen
2013
Sea-ice research using remotely piloted aircraft systems
 • Rune Storvold
2013
Nasjonal industribygging i nord – kompetanse og infrastruktur er nøkkelen
 • Inge Berg Nilssen
2013
Laboratory studies of oil encapsulation under Arctic Conditions
 • Christian Petrich
 • Martin Arntsen
2013
Innovasjon for kommunesektorens utfordringer?
 • Toril Merete Ringholm
2013
Detecting and Monitoring of Oil In Ice
 • Rune Storvold
2013
Trends in the start of the growing season in Fennoscandia 1982–2011
 • Kjell Arild Høgda
 • Hans Tømmervik
 • Stein Rune Karlsen
2013
Composite Media; A new paradigm for online media
 • Ingar M Arntzen
 • Njål Trygve Borch
2013
Monitoring, Modelling and Forecasting of the Pollen Season.
 • Helfried Scheifinger
 • Jordina Belmonte
 • Jeroen Buters
 • Sevcan Celenk
 • Athanasios Damialis
 • Chantal Dechamp
 • Herminia Garcia-Mozo
 • Regula Gehrig
 • Lukasz Grewling
 • John M. Halley
 • Kjell Arild Høgda
 • Siegfried Jager
 • Kostas Karatzas
 • Stein R. Karlsen
 • Elisabeth Koch
 • Andreas Pauling
 • Roz Peel
 • Branko Sikoparija
 • Matt Smith
 • Carmen Galan-Soldevilla
 • Michel Thibaudon
 • Despina Vokou
 • Letty A. de Weger
2013
Contaminants in the Barents Region
 • Eirik Inge Mikkelsen
2013
Computationally-enabled models to support Health behaviour change and maintenance
 • Niilo Saranummi
 • Traver Salcedo
 • Cristina Botella
 • Luis Fernandez-Luque
2013
Deformation patterns at the Jettan rockslide in Northern Norway observed using high-resolution TerraSAR-X, Radarsat-2 and corner reflector InSAR data
 • Tom Rune Lauknes
 • Yngvar Larsen
 • Harald Øverli Eriksen
 • Tom Grydeland
 • J. Dehls
2013
Jegererfaringer og jaktpraksis i to områder med organisert gåsejakt
 • Siri Ulfsdatter Søreng
 • Einar Eythorsson
 • Ingunn Tombre
 • Gitte Høj Jensen
 • Jesper Madsen
2013
Mind the gap – a local perspective on implementing Sámi politics
 • Eva Josefsen
2013
The Cryowing unmanned aerial system for scientific measurements
 • Stian Solbø
 • Rune Storvold
2013

Pages