Publications

Publications

Showing 187 publications
Page 1 of 5
Urban Sami and the City as a frame for the development of a new Sami cultural form in Scandinavia
 • Torill Nyseth
 • Paul Pedersen
2013
Evaluering av Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger for samisk språk (2013:1)
 • Eva Josefsen
 • Áila Márge Varsi Balto
 • Marit Solstad
2013
An Indigenous Public Sphere? The Media and the 2009 Sámediggi Election Campaign
 • Eva Josefsen
 • Eli Skogerbø
2013
Speckle Reduction in Synthetic Aperture Sonar Images Using Thomson’s Multitaper Approach
 • Andreas Austeng
 • Hayden John Callow
 • Yngvar Larsen
 • Roy Edgar Hansen
2013
”Hva kan selges og til hvilken pris? Utfordringer når kultur møter næring
 • Britt Kramvig
2013
Applying longitudinal statistics in migration analysis: A case study of migration among young adults in Northern Norway
 • Paul Pedersen
2013
Minority media: policy implications of disruptive change
 • Eli Skogerbø
 • Eva Josefsen
 • Niamh Ni Bhroin
2013
Highly skilled migration-a seamless transfer of skills and people
 • Marit Aure
2013
Å bygge kompetanse i (marin) bioteknologi for fremtiden
 • May-Britt Ellingsen
2013
Spatial and temporal variability in the onset of the growing season(phenology)on Svalbard
 • Stein Rune Karlsen
2013
GFOI/GEO FCT Briefing-Democratic Republic of Congo
 • C Musampa
 • Jörg Haarpaintner
2013
Analyse av utviklingsbehov og implementasjon. AP2-rapport fra prosjektet «Kartlegging av snø og bre med Sentinel»
 • Rune Solberg
 • Lars-Anders Breivik
 • Liss Marie Andreassen
 • Max König
 • Eirik Malnes
 • Hans Eilif Larsen
2013
A Textural–Contextual Model for Unsupervised Segmentation of Multipolarization Synthetic Aperture Radar Images
 • Vahid Akbari
 • Anthony Paul Doulgeris
 • Moser Gabriele
 • Torbjørn Eltoft
 • B. Serpico Sebastiano
 • Stian Normann Anfinsen
2013
Sámedikki ohcanvuđot gielladoarjjaortnegiid árvvoštallan (2013:1)
 • Eva Josefsen
 • Áila Márge Varsi Balto
 • Marit Solstad
2013
Lokalmedisinske sentre – bedre og billigere?
 • Margrete Gaski
 • Birgit Abelsen
2013
Remote sensing of avalanches in northern Norway using Synthetic Aperture Radar
 • Eirik Malnes
 • Markus Eckerstorfer
 • Yngvar Larsen
 • Regula Frauenfelder
 • Árni Jónsson
 • Christian Jaedicke
 • Stian Solbø
2013
Measuring Ny-Ålesund glaciers using remotely piloted aircrafts
 • Stian Solbø
 • Rune Storvold
2013
The emotional costs of employment-related mobility
 • Marit Aure
2013
En analyse av boligmarkedet i to Sør-Trøndelagsregioner - "Kysten er klar" - "Blilyst" (2013:10)
 • Aila Marge Varsi Balto
 • Vigdis Nygaard
 • Stig Karlstad
2013
Attraktive lokalsamfunn og arbeidsmarkedsregioner
 • Marit Aure
2013
Kunnskap om regionen utviklet i regionen
 • May-Britt Ellingsen
2013
Consequences of long-term ASAR Local Oscillator Frequency Decay-an Empirical study of 10 years of Data
 • P. Marinkovic
 • Yngvar Larsen
2013
The Application of InSAR for satellite based monitoring of dams
 • Ø Lier
 • I Ekstrøm
 • Tom Rune Lauknes
 • Yngvar Larsen
2013
En norsk satsing på Sentinel for kryosfære-anvendelser. AP3-4-rapport fra prosjektet «Kartlegging av snø og bre med Sentinel»
 • Rune Solberg
 • Lars-Anders Breivik
 • Liss Marie Andreassen
 • Max König
 • Eirik Malnes
 • Hans Eilif Larsen
2013
Subband Extraction Strategies in Ship Detection With the Subaperture Cross-Correlation Magnitude
 • Camilla Brekke
 • Stian Normann Anfinsen
 • Yngvar Larsen
2013
Hvordan påvirker samepolitikken utviklingsprosesser i nord? Rapport fra konferanse 19.-20.september 2012
 • Elisabeth Angell
 • Sveinung Eikeland
 • Eva Josefsen
 • Per Selle
2013
Legal pluralism in norwegian inshore fisheries: differing perceptions of fishing rights in Sami Finnmark
 • Siri Ulfsdatter Søreng
2013
Uncut column stability tests for hard slab snow climates
 • Wesley R. Farnsworth
 • Markus Eckerstorfer
2013
Optical Waveguide Interferometer for Measuring Methane Concentration
 • Firehun Tsige Dullo
 • Susan Lindecrantz
 • Olav Gaute Hellesø
 • Stian Solbø
2013
Gendered mobilities in the North
 • Haldis Valestrand
 • Deatra Walsh
 • Siri Gerrard
 • Marit Aure
2013
Bolyst for alle i "det nye Herøy"
 • Marit Aure
 • Anniken Førde
 • Tone Magnussen
2013
Bolyst i det nye Herøy
 • Marit Aure
2013
Innovasjon gjennom samhandling(innledning på fellesmøte)
 • May-Britt Ellingsen
2013
Large scale simulation of Raw SAR Data for the sentinel-1 TOPS Mode
 • Yngvar Larsen
 • B. Rommen
 • P. Snoeij
 • I. Navas-Traver
2013
Jordobservasjon og overvåkingsteknologien for Nordområdene
 • Rune Storvold
2013
Innovasjon og samhandling i bioteknologi og reiseliv. Sluttrapport fra VRI-Troms, Forskerprosjektet
 • May-Britt Ellingsen
 • Heidi Rapp Nilsen
 • Geir Bye
2013
Highly skilled dependent migrants entering the labour market: Gender and place in skill transfer
 • Marit Aure
2013
Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Troms (2013:4)
 • Margrete Gaski
2013
Sami rights in land management reforms. A contested concept?
 • Siri Ulfsdatter Søreng
 • Eva Josefsen
2013
Applicability of C-Band SAR data for characterization of avalanche risk
 • Eirik Malnes
 • Markus Eckerstorfer
 • Hedda Breien
 • Krister Kristensen
2013

Pages