Publications

Publications

Showing 76 publications
Page 1 of 2
Grensedragning. Om å studere stedlige differensieringer, internasjonal migrasjon og lokale fellesskap
 • Marit Aure
2013
An Indigenous Public Sphere? The Media and the 2009 Sámediggi Election Campaign
 • Eva Josefsen
 • Eli Skogerbø
2013
En analyse av boligmarkedet i to Sør-Trøndelagsregioner - "Kysten er klar" - "Blilyst" (2013:10)
 • Aila Marge Varsi Balto
 • Vigdis Nygaard
 • Stig Halgeir Karlstad
2013
Contaminants in the Barents Region
 • Eirik Inge Mikkelsen
2013
Stedet rundt på tre dager. Hva kan man lære om stedsforskning gjennom feltkurs»
 • Trond Nilsen
 • Ingrid Marie Kielland
2013
Demokrati i kommunale innovasjonsprosesser?
 • Toril Merete Ringholm
 • Nils Aarsæther
2013
Lokalmedisinske sentre – bedre og billigere?
 • Margrete Gaski
 • Birgit Abelsen
2013
Bolyst for alle i "det nye Herøy"
 • Marit Aure
 • Anniken Førde
 • Tone Magnussen
2013
Leaving Yellowstone behind?
 • Jan Åge Riseth
2013
Jegererfaringer og jaktpraksis i to områder med organisert gåsejakt
 • Siri Ulfsdatter Søreng
 • Einar Eythorsson
 • Ingunn Tombre
 • Gitte Høj Jensen
 • Jesper Madsen
2013
Urban Sami and the City as a frame for the development of a new Sami cultural form in Scandinavia
 • Torill Nyseth
 • Paul Pedersen
2013
Legal pluralism in norwegian inshore fisheries: differing perceptions of fishing rights in Sami Finnmark
 • Siri Ulfsdatter Søreng
2013
En analyse av boligmarkedet i Nordhordland (2013:2)
 • Vigdis Nygaard
2013
Norwegian park reforms in the 2000s. Indigenous opportunities and limitations Sami Customary Rights in Modern Landscapes Indigenous People and Nature Conservation
 • Jan Åge Riseth
2013
Intro: Evaluering av Intro - fond for kulturnæringen i Tromsø
 • Atle Jensen Hauge
 • Svein Erik Hagen
 • Birgitta Ericsson
 • Per Kristian Alnes
 • Marit Aure
 • Trine Kvidal
 • Vigdis Nygaard
 • Dominic Power
2013
Highly skilled dependent migrants entering the labour market: Gender and place in skill transfer
 • Marit Aure
2013
Sami rights in land management reforms. A contested concept?
 • Siri Ulfsdatter Søreng
 • Eva Josefsen
2013
Båtsfjord i omstilling - tillitsbasert nærings-og samfunnsutvikling. Sluttevaluering av Båtsfjord i omstilling 2007-2012. (1/2013)
 • May-Britt Ellingsen
2013
Erfaringer med evalueringer
 • Toril Merete Ringholm
2013
Evaluering av Intro - fond for kulturnæringen i Tromsø
 • Atle Jensen Hauge
 • Svein Erik Hagen
 • Birgitta Ericsson
 • Per Kristian Alnes
 • Marit Aure
 • Trine Kvidal
2013
Semiotikk i stedsanalyser
 • Trine Kvidal
2013
Implementing indigenous rights in Norway: The public's opinion on FeFo
 • Siri Ulfsdatter Søreng
 • Eva Josefsen
2013
Teoretiske lærdommer av bo-og flyttemotivundersøkelsen
 • Marit Aure
2013
Policy Formstion and Influence in Norwegian Mountain Municipalities
 • Toril Merete Ringholm
2013
Norsk leverandørindustri sin konkurranseevne i en global offshorenæring. Leveranser til Goliat prosjektet i Barentshavet
 • Trond Nilsen
 • Inge Nilssen
 • Stig Halgeir Karlstad
2013
Evaluering av Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger for samisk språk (2013:1)
 • Eva Josefsen
 • Áila Márge Varsi Balto
 • Marit Solstad
2013
Different institutions within similar states: The Norwegian and Swedish Sámi Parliaments
 • Eva Josefsen
 • Ulf Mörkenstam
 • Jo Saglie
2013
The New elders? Elderly People and geographical mobility in Norway
 • Marit Aure
 • Sindre Myhr
2013
Nye familietyper og livsløpstendenser
 • Sindre Myhr
 • Marit Aure
2013
Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, Vol. 67, No. 5, December 2013. Special issue: Gendered mobilities in the north
 • Haldis Valestrand
 • Deatra Walsh
 • Siri Gerrard
 • Marit Aure
 • Michael Jones
 • Catriona Turner
2013
Sámedikki ohcanvuđot gielladoarjjaortnegiid árvvoštallan (2013:1)
 • Eva Josefsen
 • Áila Márge Varsi Balto
 • Marit Solstad
2013
Jegere og grunneiere - nøkkelpersoner i forvaltningsplanen for kortnebbgås
 • Einar Eythorsson
 • Siri Ulfsdatter Søreng
2013
Approaching mobility and masculinity
 • Marit Aure
2013
Å bygge kompetanse i (marin) bioteknologi for fremtiden
 • May-Britt Ellingsen
2013
Sektoranalyse for de marine næringer i Nord-Norge - statusbeskrivelse og fremtidsutsikter
 • Ulf Winther
 • Merete Gisvold Sandberg
 • Kristian Henriksen
 • Trude Olafsen
 • Roger Norvald Richardsen
 • Erik Skontorp Hognes
 • Heidi Bull-Berg
 • Lars Harald Vik
 • Arild, NORUT Samfunn Buanes
 • Geir Bye
 • Per-Arne Emaus
 • Eirik Inge Mikkelsen
 • Sindre Myhr
 • Knut Sunnanå
2013
Hvordan påvirker samepolitikken utviklingsprosesser i nord? Rapport fra konferanse 19.-20.september 2012
 • Elisabeth Angell
 • Sveinung Eikeland
 • Eva Josefsen
 • Per Selle
2013
Knowledge issues in ICZM and EBM applied on small geographic scales: Lessons from a case study in Risør, Norway
 • Håkan Sandersen
 • Eirik Inge Mikkelsen
 • Erlend Moksness
 • Jon Helge Vølstad
2013
Narrating home as place attachment: This is not my home place-it`s my home city
 • Marit Aure
2013
Kunnskap om regionen utviklet i regionen
 • May-Britt Ellingsen
2013
Innovasjon og samhandling i bioteknologi og reiseliv. Sluttrapport fra VRI-Troms, Forskerprosjektet
 • May-Britt Ellingsen
 • Heidi Rapp Nilsen
 • Geir Bye
2013

Pages