Publications

Publications

Showing 76 publications
Page 1 of 2
Nasjonal industribygging i nord – kompetanse og infrastruktur er nøkkelen
 • Inge Berg Nilssen
2013
Applying longitudinal statistics in migration analysis: A case study of migration among young adults in Northern Norway
 • Paul Pedersen
2013
Innvandrere i bygdenorge-nye innbyggere eller trekkfugler?
 • Marit Aure
2013
Tre scenarier for norske kommuner
 • Toril Merete Ringholm
2013
Partiell beregning av statlig utgiftsutjamning med og uten ny Langsundforbindelse i Karlsøy kommune i Troms
 • Inge Berg Nilssen
2013
The emotional costs of employment-related mobility
 • Marit Aure
2013
Deregulation of trust
 • May-Britt Ellingsen
2013
Fra næringshager til utviklingslandskap
 • Toril Merete Ringholm
2013
Regional samhandling for innovasjon
 • Roger Henning Normann
 • Birgit Abelsen
 • Arild Aurvåg Farsund
 • Sveinung Eikeland
 • Jens Kristian Fosse
 • Knut Hidle
 • Trine Kvidal
2013
Gendered mobilities in the North
 • Haldis Valestrand
 • Deatra Walsh
 • Siri Gerrard
 • Marit Aure
2013
The Power of Environmental Indifference. A case from a Collaboration of tourism firms
 • Heidi Rapp Nilsen
 • May-Britt Ellingsen
2013
The power of Environmental indifference and the tool of Discourse. A case from a collaboration of tourism firms
 • Heidi Rapp Nilsen
2013
Innovasjonsledelse
 • Birgit Abelsen
 • Trine Kvidal
2013
Minority media: policy implications of disruptive change
 • Eli Skogerbø
 • Eva Josefsen
 • Niamh Ni Bhroin
2013
Arctic shipping data-a New tool
 • Eirik Inge Mikkelsen
 • J. Røyset
 • R. Hansen
2013
The Norwegian Government's High North policy meets the Northern region
 • Elisabeth Angell
 • Per Selle
2013
Grensedragning. Om å studere stedlige differensieringer, internasjonal migrasjon og lokale fellesskap
 • Marit Aure
2013
An Indigenous Public Sphere? The Media and the 2009 Sámediggi Election Campaign
 • Eva Josefsen
 • Eli Skogerbø
2013
En analyse av boligmarkedet i to Sør-Trøndelagsregioner - "Kysten er klar" - "Blilyst" (2013:10)
 • Aila Marge Varsi Balto
 • Vigdis Nygaard
 • Stig Halgeir Karlstad
2013
Contaminants in the Barents Region
 • Eirik Inge Mikkelsen
2013
Stedet rundt på tre dager. Hva kan man lære om stedsforskning gjennom feltkurs»
 • Trond Nilsen
 • Ingrid Marie Kielland
2013
Demokrati i kommunale innovasjonsprosesser?
 • Toril Merete Ringholm
 • Nils Aarsæther
2013
Lokalmedisinske sentre – bedre og billigere?
 • Margrete Gaski
 • Birgit Abelsen
2013
Bolyst for alle i "det nye Herøy"
 • Marit Aure
 • Anniken Førde
 • Tone Magnussen
2013
Leaving Yellowstone behind?
 • Jan Åge Riseth
2013
Jegererfaringer og jaktpraksis i to områder med organisert gåsejakt
 • Siri Ulfsdatter Søreng
 • Einar Eythorsson
 • Ingunn Tombre
 • Gitte Høj Jensen
 • Jesper Madsen
2013
Urban Sami and the City as a frame for the development of a new Sami cultural form in Scandinavia
 • Torill Nyseth
 • Paul Pedersen
2013
Legal pluralism in norwegian inshore fisheries: differing perceptions of fishing rights in Sami Finnmark
 • Siri Ulfsdatter Søreng
2013
En analyse av boligmarkedet i Nordhordland (2013:2)
 • Vigdis Nygaard
2013
Norwegian park reforms in the 2000s. Indigenous opportunities and limitations Sami Customary Rights in Modern Landscapes Indigenous People and Nature Conservation
 • Jan Åge Riseth
2013
Intro: Evaluering av Intro - fond for kulturnæringen i Tromsø
 • Atle Jensen Hauge
 • Svein Erik Hagen
 • Birgitta Ericsson
 • Per Kristian Alnes
 • Marit Aure
 • Trine Kvidal
 • Vigdis Nygaard
 • Dominic Power
2013
Highly skilled dependent migrants entering the labour market: Gender and place in skill transfer
 • Marit Aure
2013
Sami rights in land management reforms. A contested concept?
 • Siri Ulfsdatter Søreng
 • Eva Josefsen
2013
Båtsfjord i omstilling - tillitsbasert nærings-og samfunnsutvikling. Sluttevaluering av Båtsfjord i omstilling 2007-2012. (1/2013)
 • May-Britt Ellingsen
2013
Erfaringer med evalueringer
 • Toril Merete Ringholm
2013
Evaluering av Intro - fond for kulturnæringen i Tromsø
 • Atle Jensen Hauge
 • Svein Erik Hagen
 • Birgitta Ericsson
 • Per Kristian Alnes
 • Marit Aure
 • Trine Kvidal
2013
Semiotikk i stedsanalyser
 • Trine Kvidal
2013
Implementing indigenous rights in Norway: The public's opinion on FeFo
 • Siri Ulfsdatter Søreng
 • Eva Josefsen
2013
Teoretiske lærdommer av bo-og flyttemotivundersøkelsen
 • Marit Aure
2013
Policy Formstion and Influence in Norwegian Mountain Municipalities
 • Toril Merete Ringholm
2013

Pages