Publications

Publications

Showing 76 publications
Page 1 of 2
Innovatør frå alders tid
 • Håvard Teigen
 • Toril Merete Ringholm
 • Nils Aarsæther
2013
Reindrifta i Nord-Norge: Fra vikeplikt til bærekraft?
 • Jan Åge Riseth
2013
Highly skilled migration-a seamless transfer of skills and people
 • Marit Aure
2013
Innovasjon gjennom samhandling(innledning på fellesmøte)
 • May-Britt Ellingsen
2013
Attraktive lokalsamfunn og arbeidsmarkedsregioner i Nord-Norge
 • Elisabeth Angell
 • Vigdis Nygaard
 • Toril Merete Ringholm
 • Marit Aure
 • Ivar Lie
2013
Attraktive lokalsamfunn og arbeidsmarkedsregioner i Nord-Norge (2013:7)
 • Elisabeth Angell
 • Marit Anne Aure
 • Ivar Lie
 • Vigdis Nygaard
 • Toril Merete Ringholm
2013
Innovasjon for kommunesektorens utfordringer?
 • Toril Merete Ringholm
2013
Attraktive lokalsamfunn og arbeidsmarkedsregioner
 • Marit Aure
2013
Reindrift. Naturbaserte næringer. Klima scenario 2100-blir vi berørt av klimaendringer i nord? Hva gjør vi for å møte utfordringene?
 • Jan Åge Riseth
2013
Felt 4 Kárášjohka/Karasjok. Sakkyndig utredning for Finnmarkskommisjonen
 • Marit Myrvoll
 • Alma Elizabeth Thuestad
 • Bjørg Evjen
 • Jan Åge Riseth
 • Elisabeth T Dalsbø
 • Trine Samuelsen
2013
Jakt på kortnebbgås i Nord-Trøndelag (2013:9)
 • Siri Ulfsdatter Søreng
 • Einar Eythorsson
 • Ingunn M. Tombre
 • Gitte Høj Jensen
 • Jesper Madsen
2013
”Hva kan selges og til hvilken pris? Utfordringer når kultur møter næring
 • Britt Kramvig
2013
Bolyst i det nye Herøy
 • Marit Aure
2013
Kystkommunen Karlsøy og reindrifta. Et element i kommuneplanarbeidet
 • Jan Åge Riseth
2013
Problemnotat. Nedre og Øvre Røssåga kraftverk og forholdet til reindrifta.
 • Jan Åge Riseth
 • Inge Even Danielsen
2013
Norsk leverandørindustri sin konkurranseevne i en global offshorenæring (2013:11)
 • Trond Nilsen
 • Inge Berg Nilssen
 • Stig Karlstad
2013
Gendered mobilities in the North: Advancing an international comparative perspective
 • Deatra Walsh
 • Haldis Valestrand
 • Siri Gerrard
 • Marit Aure
2013
Frivillighet, inkludering og bolyst
 • Marit Aure
2013
Mellomromskompetanse i lokale innovasjoner
 • Toril Merete Ringholm
2013
Mind the gap – a local perspective on implementing Sámi politics
 • Eva Josefsen
2013
Nasjonal industribygging i nord – kompetanse og infrastruktur er nøkkelen
 • Inge Berg Nilssen
2013
Applying longitudinal statistics in migration analysis: A case study of migration among young adults in Northern Norway
 • Paul Pedersen
2013
Innvandrere i bygdenorge-nye innbyggere eller trekkfugler?
 • Marit Aure
2013
Tre scenarier for norske kommuner
 • Toril Merete Ringholm
2013
Partiell beregning av statlig utgiftsutjamning med og uten ny Langsundforbindelse i Karlsøy kommune i Troms
 • Inge Berg Nilssen
2013
The emotional costs of employment-related mobility
 • Marit Aure
2013
Deregulation of trust
 • May-Britt Ellingsen
2013
Fra næringshager til utviklingslandskap
 • Toril Merete Ringholm
2013
Regional samhandling for innovasjon
 • Roger Henning Normann
 • Birgit Abelsen
 • Arild Aurvåg Farsund
 • Sveinung Eikeland
 • Jens Kristian Fosse
 • Knut Hidle
 • Trine Kvidal
2013
Gendered mobilities in the North
 • Haldis Valestrand
 • Deatra Walsh
 • Siri Gerrard
 • Marit Aure
2013
The Power of Environmental Indifference. A case from a Collaboration of tourism firms
 • Heidi Rapp Nilsen
 • May-Britt Ellingsen
2013
The power of Environmental indifference and the tool of Discourse. A case from a collaboration of tourism firms
 • Heidi Rapp Nilsen
2013
Innovasjonsledelse
 • Birgit Abelsen
 • Trine Kvidal
2013
Minority media: policy implications of disruptive change
 • Eli Skogerbø
 • Eva Josefsen
 • Niamh Ni Bhroin
2013
Arctic shipping data-a New tool
 • Eirik Inge Mikkelsen
 • J. Røyset
 • R. Hansen
2013
The Norwegian Government's High North policy meets the Northern region
 • Elisabeth Angell
 • Per Selle
2013
Grensedragning. Om å studere stedlige differensieringer, internasjonal migrasjon og lokale fellesskap
 • Marit Aure
2013
An Indigenous Public Sphere? The Media and the 2009 Sámediggi Election Campaign
 • Eva Josefsen
 • Eli Skogerbø
2013
En analyse av boligmarkedet i to Sør-Trøndelagsregioner - "Kysten er klar" - "Blilyst" (2013:10)
 • Aila Marge Varsi Balto
 • Vigdis Nygaard
 • Stig Karlstad
2013
Contaminants in the Barents Region
 • Eirik Inge Mikkelsen
2013

Pages