Publications

Publications

Showing 76 publications
Page 1 of 2
Sámedikki ohcanvuđot gielladoarjjaortnegiid árvvoštallan (2013:1)
 • Eva Josefsen
 • Áila Márge Varsi Balto
 • Marit Solstad
2013
Jegere og grunneiere - nøkkelpersoner i forvaltningsplanen for kortnebbgås
 • Einar Eythorsson
 • Siri Ulfsdatter Søreng
2013
Approaching mobility and masculinity
 • Marit Aure
2013
Å bygge kompetanse i (marin) bioteknologi for fremtiden
 • May-Britt Ellingsen
2013
Sektoranalyse for de marine næringer i Nord-Norge - statusbeskrivelse og fremtidsutsikter
 • Ulf Winther
 • Merete Gisvold Sandberg
 • Kristian Henriksen
 • Trude Olafsen
 • Roger Norvald Richardsen
 • Erik Skontorp Hognes
 • Heidi Bull-Berg
 • Lars Harald Vik
 • Arild, NORUT Samfunn Buanes
 • Geir Bye
 • Per-Arne Emaus
 • Eirik Inge Mikkelsen
 • Sindre Myhr
 • Knut Sunnanå
2013
Hvordan påvirker samepolitikken utviklingsprosesser i nord? Rapport fra konferanse 19.-20.september 2012
 • Elisabeth Angell
 • Sveinung Eikeland
 • Eva Josefsen
 • Per Selle
2013
Knowledge issues in ICZM and EBM applied on small geographic scales: Lessons from a case study in Risør, Norway
 • Håkan Sandersen
 • Eirik Inge Mikkelsen
 • Erlend Moksness
 • Jon Helge Vølstad
2013
Narrating home as place attachment: This is not my home place-it`s my home city
 • Marit Aure
2013
Kunnskap om regionen utviklet i regionen
 • May-Britt Ellingsen
2013
Innovasjon og samhandling i bioteknologi og reiseliv. Sluttrapport fra VRI-Troms, Forskerprosjektet
 • May-Britt Ellingsen
 • Heidi Rapp Nilsen
 • Geir Bye
2013
Innovatør frå alders tid
 • Håvard Teigen
 • Toril Merete Ringholm
 • Nils Aarsæther
2013
Reindrifta i Nord-Norge: Fra vikeplikt til bærekraft?
 • Jan Åge Riseth
2013
Highly skilled migration-a seamless transfer of skills and people
 • Marit Aure
2013
Innovasjon gjennom samhandling(innledning på fellesmøte)
 • May-Britt Ellingsen
2013
Attraktive lokalsamfunn og arbeidsmarkedsregioner i Nord-Norge
 • Elisabeth Angell
 • Vigdis Nygaard
 • Toril Merete Ringholm
 • Marit Aure
 • Ivar Lie
2013
Attraktive lokalsamfunn og arbeidsmarkedsregioner i Nord-Norge (2013:7)
 • Elisabeth Angell
 • Marit Anne Aure
 • Ivar Lie
 • Vigdis Nygaard
 • Toril Merete Ringholm
2013
Innovasjon for kommunesektorens utfordringer?
 • Toril Merete Ringholm
2013
Attraktive lokalsamfunn og arbeidsmarkedsregioner
 • Marit Aure
2013
Reindrift. Naturbaserte næringer. Klima scenario 2100-blir vi berørt av klimaendringer i nord? Hva gjør vi for å møte utfordringene?
 • Jan Åge Riseth
2013
Felt 4 Kárášjohka/Karasjok. Sakkyndig utredning for Finnmarkskommisjonen
 • Marit Myrvoll
 • Alma Elizabeth Thuestad
 • Bjørg Evjen
 • Jan Åge Riseth
 • Elisabeth T Dalsbø
 • Trine Samuelsen
2013
Jakt på kortnebbgås i Nord-Trøndelag (2013:9)
 • Siri Ulfsdatter Søreng
 • Einar Eythorsson
 • Ingunn M. Tombre
 • Gitte Høj Jensen
 • Jesper Madsen
2013
”Hva kan selges og til hvilken pris? Utfordringer når kultur møter næring
 • Britt Kramvig
2013
Bolyst i det nye Herøy
 • Marit Aure
2013
Kystkommunen Karlsøy og reindrifta. Et element i kommuneplanarbeidet
 • Jan Åge Riseth
2013
Problemnotat. Nedre og Øvre Røssåga kraftverk og forholdet til reindrifta.
 • Jan Åge Riseth
 • Inge Even Danielsen
2013
Norsk leverandørindustri sin konkurranseevne i en global offshorenæring (2013:11)
 • Trond Nilsen
 • Inge Berg Nilssen
 • Stig Halgeir Karlstad
2013
Gendered mobilities in the North: Advancing an international comparative perspective
 • Deatra Walsh
 • Haldis Valestrand
 • Siri Gerrard
 • Marit Aure
2013
Frivillighet, inkludering og bolyst
 • Marit Aure
2013
Mellomromskompetanse i lokale innovasjoner
 • Toril Merete Ringholm
2013
Mind the gap – a local perspective on implementing Sámi politics
 • Eva Josefsen
2013
Nasjonal industribygging i nord – kompetanse og infrastruktur er nøkkelen
 • Inge Berg Nilssen
2013
Applying longitudinal statistics in migration analysis: A case study of migration among young adults in Northern Norway
 • Paul Pedersen
2013
Innvandrere i bygdenorge-nye innbyggere eller trekkfugler?
 • Marit Aure
2013
Tre scenarier for norske kommuner
 • Toril Merete Ringholm
2013
Partiell beregning av statlig utgiftsutjamning med og uten ny Langsundforbindelse i Karlsøy kommune i Troms
 • Inge Berg Nilssen
2013
The emotional costs of employment-related mobility
 • Marit Aure
2013
Deregulation of trust
 • May-Britt Ellingsen
2013
Fra næringshager til utviklingslandskap
 • Toril Merete Ringholm
2013
Regional samhandling for innovasjon
 • Roger Henning Normann
 • Birgit Abelsen
 • Arild Aurvåg Farsund
 • Sveinung Eikeland
 • Jens Kristian Fosse
 • Knut Hidle
 • Trine Kvidal
2013
Gendered mobilities in the North
 • Haldis Valestrand
 • Deatra Walsh
 • Siri Gerrard
 • Marit Aure
2013

Pages