Publications

Publications

Showing 36 publications
Page 1 of 1
Bolyst for alle i "det nye Herøy"
 • Marit Aure
 • Anniken Førde
 • Tone Magnussen
2013
Erfaringer med evalueringer
 • Toril Merete Ringholm
2013
Teoretiske lærdommer av bo-og flyttemotivundersøkelsen
 • Marit Aure
2013
Policy Formstion and Influence in Norwegian Mountain Municipalities
 • Toril Merete Ringholm
2013
The New elders? Elderly People and geographical mobility in Norway
 • Marit Aure
 • Sindre Myhr
2013
Nye familietyper og livsløpstendenser
 • Sindre Myhr
 • Marit Aure
2013
Approaching mobility and masculinity
 • Marit Aure
2013
Å bygge kompetanse i (marin) bioteknologi for fremtiden
 • May-Britt Ellingsen
2013
Narrating home as place attachment: This is not my home place-it`s my home city
 • Marit Aure
2013
Kunnskap om regionen utviklet i regionen
 • May-Britt Ellingsen
2013
Highly skilled migration-a seamless transfer of skills and people
 • Marit Aure
2013
Innovasjon gjennom samhandling(innledning på fellesmøte)
 • May-Britt Ellingsen
2013
Attraktive lokalsamfunn og arbeidsmarkedsregioner
 • Marit Aure
2013
Reindrift. Naturbaserte næringer. Klima scenario 2100-blir vi berørt av klimaendringer i nord? Hva gjør vi for å møte utfordringene?
 • Jan Åge Riseth
2013
Bolyst i det nye Herøy
 • Marit Aure
2013
Kystkommunen Karlsøy og reindrifta. Et element i kommuneplanarbeidet
 • Jan Åge Riseth
2013
Frivillighet, inkludering og bolyst
 • Marit Aure
2013
Mellomromskompetanse i lokale innovasjoner
 • Toril Merete Ringholm
2013
Innvandrere i bygdenorge-nye innbyggere eller trekkfugler?
 • Marit Aure
2013
Tre scenarier for norske kommuner
 • Toril Merete Ringholm
2013
Sami rights in land management reforms. A contested concept?
 • Siri Ulfsdatter Søreng
 • Eva Josefsen
2013
Deregulation of trust
 • May-Britt Ellingsen
2013
Fra næringshager til utviklingslandskap
 • Toril Merete Ringholm
2013
Implementing indigenous rights in Norway: The public's opinion on FeFo
 • Siri Ulfsdatter Søreng
 • Eva Josefsen
2013
The Power of Environmental Indifference. A case from a Collaboration of tourism firms
 • Heidi Rapp Nilsen
 • May-Britt Ellingsen
2013
The power of Environmental indifference and the tool of Discourse. A case from a collaboration of tourism firms
 • Heidi Rapp Nilsen
2013
Different institutions within similar states: The Norwegian and Swedish Sámi Parliaments
 • Eva Josefsen
 • Ulf Mörkenstam
 • Jo Saglie
2013
Arctic shipping data-a New tool
 • Eirik Inge Mikkelsen
 • J. Røyset
 • R. Hansen
2013
The Norwegian Government's High North policy meets the Northern region
 • Elisabeth Angell
 • Per Selle
2013
Jegere og grunneiere - nøkkelpersoner i forvaltningsplanen for kortnebbgås
 • Einar Eythorsson
 • Siri Ulfsdatter Søreng
2013
Contaminants in the Barents Region
 • Eirik Inge Mikkelsen
2013
Mind the gap – a local perspective on implementing Sámi politics
 • Eva Josefsen
2013
”Hva kan selges og til hvilken pris? Utfordringer når kultur møter næring
 • Britt Kramvig
2013
Leaving Yellowstone behind?
 • Jan Åge Riseth
2013
Minority media: policy implications of disruptive change
 • Eli Skogerbø
 • Eva Josefsen
 • Niamh Ni Bhroin
2013
Norwegian park reforms in the 2000s. Indigenous opportunities and limitations Sami Customary Rights in Modern Landscapes Indigenous People and Nature Conservation
 • Jan Åge Riseth
2013