Publications

Publications

Showing 20 publications
Page 1 of 1
Effect of reindeer grazing on snowmelt, albedo and energy balance based on satellite data analyses
 • Juval Cohen
 • Jouni Pulliainen
 • Cecile B Menard
 • Bernt Johansen
 • Lauri Kalervo Oksanen
 • Kari Luojus
 • Jaakko Ikonen
2013
Negotiating Terrains: Stories from the Making of "Siida"
 • Torun Granstrøm Ekeland
 • Britt Kramvig
2013
Minority media: policy implications of disruptive change
 • Eli Skogerbø
 • Eva Josefsen
 • Niamh Ni Bhroin
2013
Norwegian park reforms in the 2000s. Indigenous opportunities and limitations Sami Customary Rights in Modern Landscapes Indigenous People and Nature Conservation
 • Jan Åge Riseth
2013
Urban Sami and the City as a frame for the development of a new Sami cultural form in Scandinavia
 • Torill Nyseth
 • Paul Pedersen
2013
Kystkommunen Karlsøy og reindrifta. Et element i kommuneplanarbeidet
 • Jan Åge Riseth
2013
Semiotikk i stedsanalyser
 • Trine Kvidal
2013
Felt 4 Kárášjohka/Karasjok. Sakkyndig utredning for Finnmarkskommisjonen
 • Marit Myrvoll
 • Alma Elizabeth Thuestad
 • Bjørg Evjen
 • Jan Åge Riseth
 • Elisabeth T Dalsbø
 • Trine Samuelsen
2013
Evaluering av Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger for samisk språk (2013:1)
 • Eva Josefsen
 • Áila Márge Varsi Balto
 • Marit Solstad
2013
Problemnotat. Nedre og Øvre Røssåga kraftverk og forholdet til reindrifta.
 • Jan Åge Riseth
 • Inge Even Danielsen
2013
Sámedikki ohcanvuđot gielladoarjjaortnegiid árvvoštallan (2013:1)
 • Eva Josefsen
 • Áila Márge Varsi Balto
 • Marit Solstad
2013
Mind the gap – a local perspective on implementing Sámi politics
 • Eva Josefsen
2013
Hvordan påvirker samepolitikken utviklingsprosesser i nord? Rapport fra konferanse 19.-20.september 2012
 • Elisabeth Angell
 • Sveinung Eikeland
 • Eva Josefsen
 • Per Selle
2013
Rettigheter og praksis i samisk opplæring under LK06Samisk
 • Marit Solstad
 • Vigdis Nygaard
2013
An Indigenous Public Sphere? The Media and the 2009 Sámediggi Election Campaign
 • Eva Josefsen
 • Eli Skogerbø
2013
Legal pluralism in norwegian inshore fisheries: differing perceptions of fishing rights in Sami Finnmark
 • Siri Ulfsdatter Søreng
2013
Sami rights in land management reforms. A contested concept?
 • Siri Ulfsdatter Søreng
 • Eva Josefsen
2013
Implementing indigenous rights in Norway: The public's opinion on FeFo
 • Siri Ulfsdatter Søreng
 • Eva Josefsen
2013
Different institutions within similar states: The Norwegian and Swedish Sámi Parliaments
 • Eva Josefsen
 • Ulf Mörkenstam
 • Jo Saglie
2013
Reindrifta i Nord-Norge: Fra vikeplikt til bærekraft?
 • Jan Åge Riseth
2013