Publications

Publications

Showing 17 publications
Page 1 of 1
Polarimetric decomposition analysis of sea ice data
 • Torbjørn Eltoft
 • Anthony Paul Doulgeris
 • Sebastian Gerland
 • Mari-Ann Moen
2013
The media state vector: a unifying concept for multi-device media navigation
 • Ingar M Arntzen
 • Njål Trygve Borch
 • Christopher P. Needham
2013
Grensedragning. Om å studere stedlige differensieringer, internasjonal migrasjon og lokale fellesskap
 • Marit Aure
2013
Stedet rundt på tre dager. Hva kan man lære om stedsforskning gjennom feltkurs»
 • Trond Nilsen
 • Ingrid Marie Kielland
2013
Demokrati i kommunale innovasjonsprosesser?
 • Toril Merete Ringholm
 • Nils Aarsæther
2013
Urban Sami and the City as a frame for the development of a new Sami cultural form in Scandinavia
 • Torill Nyseth
 • Paul Pedersen
2013
Semiotikk i stedsanalyser
 • Trine Kvidal
2013
Innovatør frå alders tid
 • Håvard Teigen
 • Toril Merete Ringholm
 • Nils Aarsæther
2013
Nine Years of the Tromsø Display Wall
 • Otto Anshus
 • Daniel Stødle
 • Tor-Magne Stien Hagen
 • Bård Fjukstad
 • Lars Ailo Bongo
 • John Markus Bjørndalen
 • Yong Liu
 • Lars Tiede
2013
Rettigheter og praksis i samisk opplæring under LK06Samisk
 • Marit Solstad
 • Vigdis Nygaard
2013
Regional samhandling for innovasjon
 • Roger Henning Normann
 • Birgit Abelsen
 • Arild Aurvåg Farsund
 • Sveinung Eikeland
 • Jens Kristian Fosse
 • Knut Hidle
 • Trine Kvidal
2013
Innovasjonsledelse
 • Birgit Abelsen
 • Trine Kvidal
2013
Knowledge issues in ICZM and EBM applied on small geographic scales: Lessons from a case study in Risør, Norway
 • Håkan Sandersen
 • Eirik Inge Mikkelsen
 • Erlend Moksness
 • Jon Helge Vølstad
2013
Reindrifta i Nord-Norge: Fra vikeplikt til bærekraft?
 • Jan Åge Riseth
2013
Innovasjon for kommunesektorens utfordringer?
 • Toril Merete Ringholm
2013
Validation and complementing of SAR satellite surveys over Arctic Sea ice by multiple simultaneous sets of measurments
 • Sebastian Gerland
 • AHH Renner
 • G. Spreen
 • Dmitry V Divine
 • M. A. Granskog
 • E Hansen
 • S.R. Hudson
 • Torbjørn Eltoft
 • Ane Schwenke Fors
 • Mari-Ann Moen
 • N. Hughes
 • Rune Storvold
2013
Composite Media; A new paradigm for online media
 • Ingar M Arntzen
 • Njål Trygve Borch
2013