Publications

Publications

Showing 11 publications
Page 1 of 1
Grensedragning. Om å studere stedlige differensieringer, internasjonal migrasjon og lokale fellesskap
 • Marit Aure
2013
Demokrati i kommunale innovasjonsprosesser?
 • Toril Merete Ringholm
 • Nils Aarsæther
2013
Urban Sami and the City as a frame for the development of a new Sami cultural form in Scandinavia
 • Torill Nyseth
 • Paul Pedersen
2013
Semiotikk i stedsanalyser
 • Trine Kvidal
2013
Innovatør frå alders tid
 • Håvard Teigen
 • Toril Merete Ringholm
 • Nils Aarsæther
2013
Regional samhandling for innovasjon
 • Roger Henning Normann
 • Birgit Abelsen
 • Arild Aurvåg Farsund
 • Sveinung Eikeland
 • Jens Kristian Fosse
 • Knut Hidle
 • Trine Kvidal
2013
Innovasjonsledelse
 • Birgit Abelsen
 • Trine Kvidal
2013
Knowledge issues in ICZM and EBM applied on small geographic scales: Lessons from a case study in Risør, Norway
 • Håkan Sandersen
 • Eirik Inge Mikkelsen
 • Erlend Moksness
 • Jon Helge Vølstad
2013
Reindrifta i Nord-Norge: Fra vikeplikt til bærekraft?
 • Jan Åge Riseth
2013
Innovasjon for kommunesektorens utfordringer?
 • Toril Merete Ringholm
2013
Stedet rundt på tre dager. Hva kan man lære om stedsforskning gjennom feltkurs»
 • Trond Nilsen
 • Ingrid Marie Kielland
2013