Publications

Publications

Showing 2124 publications
Page 52 of 54
Samhandlingens pris
 • Birgit Abelsen
 • Toril M Ringholm
Reconstruction of historic sea ice conditions in a sub-Arctic lagoon
 • Christian Petrich
 • Adrienne C. Tivy
 • David H. Ward
The downside of the Balanced Scorecard: A case study from Norway
 • yngve Antonsen
Nettverk er man nødt til å ha! Men hva kan det offentlige bidra med?
 • Frode Ramstad Johansen
 • Synnøve Rubach
 • Billington Mary G
 • Geir Bye
 • Helge Svare
 • Solesvik Marina
Analysis of non-stationary mode coupling by means of wavelet-bicoherence
 • Yngvar Larsen
 • Alfred Hanssen
 • Hans Pecseli
Tiltakssonen og barnetrygd
 • Elisabeth Angell
 • Marit Aure
Analyse av den samiske reindriftas økonomiske tilpasning - Et samarbeidsprosjekt mellom Nordisk samisk institutt (NSI) og Umeå universitet (UU), Centrum för samisk forskning (CESAM) Analysis of the economic adaptation of Sami reindeer management - A
 • Jan Åge Riseth
 • Niklas Labba
 • Johan Klemet Kalstad
Reindrift, arealinngrep og utbygging: Blir reindriften hørt i utbyggingssaker…?
 • Jan Åge Riseth
 • Nikolai K Winge
Comparing field data with numerical simulations of ice loads on dams
 • Christian Petrich
 • Irina Vasiljeva Sæther
 • Bjørnar Sand
 • Bård Arntsen
Failure tests on concrete bridges: Have we learnt the lessons?
 • Niklas Bagge
 • Cosmin Popescu
 • Lennart Elfgren
Praksis og gode holdninger er ettertraktet
 • Elisabeth Angell
Gendered Mobilities in the North. Guest Editorial
 • Haldis Valestrand
 • Siri Gerrard
 • Marit Aure
 • Deatra Walsh
Murmansk fylke - mot underskudd på arbeidskraft
 • Gro Alteren
Land-Use Planning in Norwegian Mountain Areas: Local Development or Nature Protection?
 • Terje Skjeggedal
 • Kjell Overvåg
 • Jan Åge Riseth
Analyse av den samiske reindriftens økonomiske tilpasning. Reinen - inntektskilde eller kulturforankring?
 • Niklas Labba
 • Svein Ole Granefjell
 • Björn Linder
 • Jan Åge Riseth
Forsker om statens politikk for å regulere reintallet: Har vært fullstendig mislykket! [Kommentarartikkel til rapport av Jan Åge Riseth]
 • Oddgeir Johansen
 • Jan Åge Riseth
Klemt mellom staten og markedet
 • Jill Loga
 • Per Selle
 • Kristin Strømsnes
 • Lars Trägårdh
Erratum to: Plant phenological variation related to temperature in Norway during the period 1928-1977
 • Frans Emil Wielgolaski
 • Øyvind Nordli
 • Stein Rune Karlsen
Sea surface polarization ratio from Envisat ASAR AP Data
 • Harald Johnsen
 • Geir Engen
 • Guitton Gilles
The glaciers climate change initiative: Methods for creating glacier area, elevation change and velocity products
 • F. Paul
 • T. Bolch
 • Andreas Kääb
 • T.F. Nagler
 • Christopher Nuth
 • Killian Scharrer
 • Andrew Shepherd
 • T. Strozzi
 • Francesca Ticconi
 • Rakesh Bhambri
 • E. Berthier
 • S Bevan
 • Noel Gourmelen
 • Torborg Heid
 • Seongsu Jeong
 • M. Kunz
 • Tom Rune Lauknes
 • Adrian Luckmann
 • J. Merryman
 • G. Moholdt
 • A Muir
 • Julia Neelmeijer
 • Melanie Rankl
 • Jeffrey VanLooy
 • Thomas Van Niel
Investigating the Feasibility of the GlobSnow Snow Water Equivalent Data for Climate Research Purposes
 • Kari Luojus
 • Jouni Pulliainen
 • Helmut Rott
 • Thomas Nagler
 • Rune Solberg
 • Andreas Wiesmann
 • Chris Derksen
 • Sari Metsämäki
 • Eirik Malnes
 • Bojan Bojkov
Sámi reindeer herd managers: why do they stay in a low-profit business?
 • Jan Åge Riseth
Forsker Jan Åge Riseth om reintallet i Karasjok og Kautokeino- En helt spesiell utvikling. [Kommentarartikkel til rapport av Jan Åge Riseth]
 • Oddgeir Johansen
 • Jan Åge Riseth
Klimaendring, effektscenarioer og tilpasningsmuligheter for reindrifta i Norge.
 • Jan Åge Riseth
 • Hans Tømmervik
 • Stein Rune Karlsen
 • Eirik Malnes
 • Ingunn Ims Vistnes
HERMES Promoting Ecosystem-Based Management and the Sustainable Use and Governance of Deep-Water Resources
 • Anthony J. Grehan
 • Sybille van den Hove
 • Claire W. Armstrong
 • Ronan Long
 • Thomas van Rensburg
 • Vikki Gunn
 • Eirik Inge Mikkelsen
 • Ben De Mol
 • Stefan Hain
Hierarki, marked og nettverk
 • Ann Therese Lotherington
 • Kristin Tornes
 • Elin Johnsen
 • Toril M Ringholm
Multi-sensor/multi-temporal analysis of ENVISAT data for snow monitoring
 • Rune Solberg
 • Jostein Amlien
 • Hans Koren
 • Line Eikvil
 • Eirik Malnes
 • Rune Storvold
eHealth and online videos for health promotion
 • Elia Gabarron
 • Luis Fernández Luque
Curvature Effects in Ocean Surface Scattering
 • Geir Engen
 • Harald Johnsen
 • Ida Friestad Pedersen
 • Tanos Elfouhaily
Biological surface-active compounds from marine bacteria
 • Nga Phuong Dang
 • Bjarne Landfald
 • Nils Peder Willassen
HVorfor så få?
 • Marit Aure
 • Kari Lydersen
Electrophoretically deposited carbon nanotube spectrally selective solar absorbers
 • Zhonghua Chen
 • Tobias Boström
ANALYS AV DEN SAMISKA RENSKÖTSELNS EKONOMISKA TILLPASSNING. RENEN, INTÄKTSKÄLLA ELLER KULTURFÄSTE? Analysis of the economic adaptation of Sami reindeer management. Reindeer; source of income or cultural linkage?
 • Niklas Labba
 • Jan Åge Riseth
Mislykket reintallsreduksjon [Lederartikkel som kommenterer rapport av Jan Åge Riseth]
 • Jan Åge Riseth
Sámi TEK as a Guide to Climate Change Science: Impacts of Snow, Ice and Reindeer Pasture.[Samisk tradisjonskunnskap som veiviser for forskning på klimaendringer: Virkninger for snø, is og reinbeiter.]
 • Jan Åge Riseth
 • Hans Tømmervik
 • Elina Helander-Renvall
 • Niklas Labba
 • Cecilia Johansson
 • Eirik Malnes
 • Jarle W. Bjerke
 • Christer Jonasson
 • Veijo Pohjola
 • Lars-Erik Sarri
 • Audhild Schanche
 • Terry V. Callaghan
Reindrifta ved et klimatisk veiskille?
 • Bernt Holst
 • Ivar Lie
 • Jan Åge Riseth
The Circumpolar PhD Network in Arctic Environmental Studies (CAES) – a new ‘reindeer course’ under planning.
 • Päivi Soppela
 • Birgitta Åhman
 • Yvon Csonka
 • Jan Åge Riseth
 • Olga I. Sumina
Tensions of Individualism: Norwegian Likhet in the Context of Globalization
 • Trine Kvidal
Bioeconomic Modeling and the Management of Cold-Water Coral Resources
 • Claire W. Armstrong
 • Anthony J. Grehan
 • Viktoria Kahui
 • Eirik Inge Mikkelsen
 • Siv Reithe
 • Sybille van den Hove
High-resolution satellite imagery for detection of tracks and vegetation damage caused by all-terrain vehicles (ATVs) in Northern Norway
 • Hans Tømmervik
 • Bernt Johansen
 • Kjell Arild Høgda
 • K. B. Strann

Pages