Publications

Publications

Showing 2129 publications
Page 10 of 54
Sted- nye teorier i en norsk kontekst
 • Marit Aure
 • Nina Gunnerud Berg
 • Jørn Cruickshank
 • Britt Engan Dale
2015
Stability of SSRIs in a simulated marine environment
 • Kine Smellror
 • Renate Døving Osvik
 • Terje Vasskog
2015
Nordnes: InSAR prosessering ved bruk av TerraSAR-X og Radarsat-2 bilder (2009-2015). Oppsummeringsrapport (26/2015)
 • Line Rouyet
 • Harald Øverli Eriksen
 • Tom Rune Lauknes
2015
Nasjonalparker og samisk reindrift
 • Jan Åge Riseth
2015
Emulating sentinel-1 Doppler radial ice drift measurements using envisat ASAR data
 • Thomas Kræmer
 • Harald Johnsen
 • Camilla Brekke
2015
With license to pollute. Rearranging permission to discharge drilling waste
 • Heidi Rapp Nilsen
2015
A Web-based distributed architecture for multi-device adaptation in media applications
 • Mikel Zorrilla
 • Njål Borch
 • Francois Daoust
 • Alexander Erk
 • Julian Florez
 • Alberto Lafuente
2015
Analysis of EU - USA cooperation opportunities on IT skills for healthcare workforce
 • Vicente Traver
 • Stathis Konstantinidis
 • Panagiotis D. Bamidis
 • Nabil Zary
2015
Evaluering av det nasjonale prosjektet "Samarbeid om etisk kompetanseheving". Styring, ledelse og gjennomføring. (12/2015)
 • Heidi Rapp Nilsen
 • Yngve Antonsen
 • Anne Katrine Normann
 • Rudi Kirkhaug
 • Siri Tønnessen
2015
Foreløpige resultater SARiNOR WP3 SØK
 • Yngve Antonsen
 • Agnar Holten Sivertsen
2015
New moving patterns among middle-aged and elderly people in Norway
 • Sindre Myhr
2015
Structure elucidation of intact phospholipids in marine oils by HR-MSE
 • Brogård Charlotte
 • Morten Kaare Moe
 • Terje Vasskog
2015
Ei bærekraftig reindrift?
 • Jan Åge Riseth
2015
Attitude and Atmospheric Corrections of UAS Based Hyper Spectral Remote Sensing Reflectance Measurements
 • Rune Storvold
 • Stian Solbø
 • John Burkhart
 • Christina Alsvik Pedersen
 • Sebastian Gerland
2014
Slitasje på vegetasjon ved landstigningsplasser og kulturminner. Fjernmåling og intensiv overvåking
 • Hans Tømmervik
 • Bernt Johansen
 • Stian Solbø
 • Rune Storvold
 • Alma Elizabeth Thuestad
 • Stine Barlindhaug
 • John Richard Hansen
 • Harld Faste Aas
 • Jarle W. Bjerke
2014
Comparison of field- and synthetic aperture radar retrieval of snow water equivalent at Kapp Linne, Svalbard
 • Eirik Malnes
 • Heidi Hindberg
 • Markus Eckerstorfer
 • Wesley R. Farnsworth
2014
Hete markeder - kalde regioner. Operasjonelle utfordringer for næringsaktivitet i nordområdene.
 • Trond Nilsen
 • Stig Halgeir Karlstad
 • Ingvild Nylund
2014
Sámi almmusvuohta: Jagi 2009 sámediggeválgga gokčan mediai
 • Eva Josefsen
 • Eli Skogerbø
2014
Norms, ethics and climate policy. The case of Klimavalg2013, a Social movement in Norway
 • Heidi Rapp Nilsen
 • Ulla Schmidt
2014
Sámi traditional ecological knowledge as a guide to science: snow, ice and reindeer pasture facing climate change.
 • Jan Åge Riseth
2014
Fylkesmannens prosjektskjønnsmidler - relevant for fylkeskommunen? (2/2014)
 • Arild Buanes
 • Toril M Ringholm
2014
The effects of climate change-induced plant stress on primary productivity in the Nordic Arctic Region
 • Jarle W. Bjerke
 • Hans Tømmervik
 • Stein Rune Karlsen
 • Kjell Arild Høgda
 • Jane Uhd Jepsen
2014
Lokal samfunnsutvikling i kjølvannet av Goliatprosjektet. Møter mellom influenskommunene og Eni Norge under utbygging av Goliatfeltet (2014:7)
 • Toril M Ringholm
 • Trond Nilsen
2014
Ekstensiv overvåkning av slitasje på ilandstigningsplasser og kulturminnelokaliteter
 • Hans Tømmervik
 • Alma Elizabeth Thuestad
 • Stine Barlindhaug
 • Bernt Johansen
 • Stian Solbø
 • Rune Storvold
2014
SeFaS - Monitoring avalanches in Norway using SAR and UAV borne sensors
 • Eirik Malnes
 • Markus Eckerstorfer
 • Rune Storvold
 • Regula Frauenfelder
 • Árni Jónsson
2014
Sensitivity of Mach-Zehnder interferometer for dissolved gas monitoring
 • Susan Lindecrantz
 • Firehun Tsige Dullo
 • Balpreet Singh Ahluwalia
 • Olav Gaute Hellesø
2014
The Development of an Experimental Program through Design of Experiments and FEM Analysis: A Preliminary Study
 • Cosmin Popescu
 • Gabriel Sas
2014
«MILJØ, AREAL OG RESSURSER. Samisk kunnskap i ny kontekst.»
 • Jan Åge Riseth
2014
Næringsutvikling i samiske samfunn - En studie av sysselsetting og verdiskaping i nord (2014:4)
 • Angell Elisabeth
 • Margrete Gaski
 • Ivar Lie
 • Vigdis Nygaard
2014
Dialogkonferanser som virkemiddel for samhandling ‐ Erfaringer fra VRI Finnmark (2014:2)
 • Line Mathisen
 • Vigdis Nygaard
 • Trine Kvidal
2014
Boligmarkedsanalyse - Solund kommune (2014:6)
 • Vigdis Nygaard
2014
Field and InSAR high-resolution recording of solifluction dynamics in the Svalbard permafrost landscape
 • Hanne H Christiansen
 • Tom Rune Lauknes
 • Markus Eckerstorfer
 • Line Rouyet
2014
A state of the art review on walls with openings strengthened by use of fiber reinforced polymers
 • Cosmin Popescu
 • Gabriel Sas
 • Björn Täljsten
 • Thomas Blanksvärd
2014
PV System in Cold Climates
 • Øystein Kleven
 • Hanna Persson
 • Dilip Chithambaranadhan
2014
The Trust Paradox. An inquiry into the core of social life
 • May-Britt Ellingsen
2014
Grensemangfold i arbeid og endring
 • Marit Aure
2014
Periglacial landscape scale InSAR analysis of individual landform deformation patterns in Svalbard and Northern Norway
 • Markus Eckerstorfer
 • Hanne H Christiansen
 • Tom Rune Lauknes
 • Harald Øverli Eriksen
 • Line Rouyet
 • Lars Harald Blikra
2014
Sustainable mining and indigenous stakeholders - conflicts or consent?
 • Vigdis Nygaard
2014
Ice Keel Load Distribution on Cylindrical Structures
 • R. Frederking
 • Bjørnar Sand
 • D Sudom
2014
Pre-Feasibility Investigation on PV/Wind Hybrid Power Systems in Scandinavia
 • Yunfei Hu
 • Juan Cardenas
 • Hanna Persson
2014

Pages