Jakop Reistad

Work areas: 

Jakop Reistad er ingeniør knyttet til virksomheten med ubemannede fly (droner).