Benjamin Strøm

Research theme: 

Benjamin Strøm har en bistilling som dronepilot ved Noruts Bodø-kontor.