Anne Katrine Normann

Research theme: 
  • Samfunnsvitenskapelige aspekter relatert til fiskerier, med hovedvekt på u-landsfiskerier
  • Ressursforvaltning
  • Markedsendringer for sjømat

 

CV: 

1995 Hovedfag i samfunnsgeografi fra Universitetet i Oslo

1995-1996 Forskningsassistent ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo

1996-1998 Forsker og konsulent ved Institute for Fisheries Management and Coastal Community Development ved Nordsjøsenteret i Danmark

1998-2003 NFR-stipendiat Norges fiskerihøgskole

2007 Dr. polit. fra Universitetet i Tromsø

2009-2012 Norwegian Research Council

2012 Researcher at Norut