Heidi Rapp Nilsen

Research theme: 
  • Ethics and nature in the economy
  • Discourses on sustainable development
  • Macroeconomics and sustainable development

 

CV: 

2010 PhD, Handelshøgskolen i Bodø.
2006-2010 Stipendiat ved Senter for økologisk økonomi og etikk, Handelshøgskolen I Bodø (HHB). Foreleser i etikk og miljø, HHB, HiH.
2001- 2005 Høgskolen i Harstad (HiH): Førstekonsulent, prosjektleder, foreleser.
1999-2001 Junior Professional Officer, United Nations Organization for Industrial Development (UNIDO), Ankara/Wien.
1997 Associated Professional Officer, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Rome.
1995-1998 Husbanken, Førstekonsulent, Økonomi og utviklingsavdeling, Oslo.
1995 Cand.polit., hovedfag i samfunnsøkonomi, Universitetet i Bergen