Annette Meidell

Research theme: 
  • Anvendt matematikk og beregningsvitenskap
  • Homogeniseringsteori
  • Materialer og strukturer

 

CV: 

Utdanning

1990-1993 - Vestfold College (Høgskolen i Vestfold, HiVE), Bachelor (ingeniør), maskin/konstruksjonsteknikk

1993-1995 - Høgskolen i Narvik, HiN, M.Sc, (sivilingeniør) Engineering Design

1997-2001 - NTNU, stipendiat, dr.ing, Mechanical Engineering

Erfaring

2008- Professor ved Høgskolen i Narvik, Programområdeleder for homogeniseringsteori

2001-2008 Førsteamanuensis ved Høgskolen i Narvik