Tore Riise

Work areas: 

Tore Riise er prosjektleder for etableringen av et kompetansesenter for ubemannet luftfart i indre Troms. Han har bakgrunn og erfaring fra Forsvaret. Hovedarbeidsområdene er tjenesteutvikling, operativ flyging og UAV-tjenester til privat og offentlig sektor.