Arktisk teknologi

Arktisk teknologi

Aktuelt

Fredag 17. september undertegnes en ny samarbeidsavtale mellom The Northern Arctic Federal University (NArFU) og Norut.

Norut Narvik deltar i et nystartet nordisk forskningsprosjekt som har som målsetning å få frem energieffektive bygninger for kaldt klima.

Over 700 mennesker fra forskning, næringsliv og politikk samles under Arctic Frontiers i Tromsø 24.-29. januar. Norut er en av arrangørene av konferansen.

Et sterkere samarbeid kan gi et gyldent triangel i nord, mellom Andøya, Tromsø og Narvik.

Hvordan skal nordnorske bedrifter få store utbyggingskontrakter i nord? De satser på samarbeid, kompetanse og arktisk teknologi.

Midt på sommeren jubler Narvik over et nytt kompetansesenter for kaldt klima-teknologi. Norut Narviks store forskningskontrakt knyttet til forskningsløft i nord gjør dette mulig.

Norut Alta fikk god uttelling da Norges forskningsråd fordelte midler til det såkalte "forskningsløft nord" med mål om å styrke teknologisk forskning og reiselivsforskning i nord.

Forskningsløft i nord blir et skikkelig forskningsløft i Norut. Norut deltar i alle de fem store satsingene de fem neste årene.

Sider