Arktisk teknologi

Arktisk teknologi

Aktuelt

Noruts små ubemannede fly kan blant annet brukes til å overvåke isbreer. Bli med på en flytur over Svalbard.

16. mars fyller Norut 25 år. Satellitter, IKT, kaldt klima, bioteknologi, forskningsparker, innovasjon, konsekvensutredninger og nordområdefokus er gammelt nytt i Norut-regi.

Snøsatellitten CoReH2O kjemper om å bli neste satellitt ut fra European Space Agency. Norut Tromsø har vært med på å designe satellitten.

Noruts ubemannede småfly er igjen på vingene for å kartlegge isen rundt Sydpolen. Til helga møter den norsk-amerikanske ekspedisjonen 11 av verdens miljøministere.

I Narvik har de lang erfaring med forskning på kaldt klima. Nå formaliserer Norut Narvik og Høgskolen i Narvik samarbeidet og oppretter et felles senter.

En fjerdedel av verdens uoppdagede petroleumsressurser kan ligge i Arktis. En god grunn til å spesialisere seg i arktisk teknologi.

Et senter for kaldt klima-forskning i Narvik er nærmere realisering. 5,4 millioner kroner skal brukes de neste to årene.

Kjernekompetansen er knyttet til signalanalyse og bildebehandling, hovedsaklig relatert til:

Sider