Bioteknologi

Bioteknologi

Aktuelt

- Jeg vil gi en stor anerkjennelse til Universitetet i Tromsø, Norut, Forskningsparken og SIVA, sa statsminister Jens Stoltenberg da han la ned grunnsteinen til Barents BioCentre.

Statsminister Jens Stoltenberg kommer til Forskningsparken i Tromsø 29. august for å legge ned grunnsteinen til tredje byggetrinn og Barents BioCentre.

16. mars fyller Norut 25 år. Satellitter, IKT, kaldt klima, bioteknologi, forskningsparker, innovasjon, konsekvensutredninger og nordområdefokus er gammelt nytt i Norut-regi.

12. desember bevilget RDA-styret i Troms 32 millioner til Barents BioCentre. Norut Tromsø er koordinator for BBC.

Noruts avdeling for industriell og medisinsk bioteknologi er under oppbygging. I første fase har avdelinga arbeidet med å bygge opp Barents Biocentre Lab.

Erling Sandsdalen blir forskningssjef for Noruts nye satsing på industriell og medisinsk bioteknologi.

Styret i Norut har vedtatt å etablere en ny avdeling for Industriell og medisinsk bioteknologi - IMBio.

I disse dager søker næringsnettverket Forum for bioteknologi og havbruk om å få bli "Norwegian Centre of Expertise". - Å skape en næringsklynge er svært krevende, sier forsker Anne Katrine Normann.

Sider