Bioteknologi

Bioteknologi

Aktuelt

Noruts avdeling for industriell og medisinsk bioteknologi er under oppbygging. I første fase har avdelinga arbeidet med å bygge opp Barents Biocentre Lab.

Erling Sandsdalen blir forskningssjef for Noruts nye satsing på industriell og medisinsk bioteknologi.

Styret i Norut har vedtatt å etablere en ny avdeling for Industriell og medisinsk bioteknologi - IMBio.

I disse dager søker næringsnettverket Forum for bioteknologi og havbruk om å få bli "Norwegian Centre of Expertise". - Å skape en næringsklynge er svært krevende, sier forsker Anne Katrine Normann.

11. og 12. oktober ble BIOPROSP 2006 arrangert i Forskningsparken i Tromsø. Konferansen om marin bioprospektering arrangeres annethvert år i regi av MABIT-programmet og dette var den tredje i rekken siden oppstarten i 2002.

Sider