Bioteknologi

Bioteknologi

Aktuelt

11. og 12. oktober ble BIOPROSP 2006 arrangert i Forskningsparken i Tromsø. Konferansen om marin bioprospektering arrangeres annethvert år i regi av MABIT-programmet og dette var den tredje i rekken siden oppstarten i 2002.

Sider