Bioteknologi

Bioteknologi

Aktuelt

Styret i Norut har vedtatt å etablere en ny avdeling for Industriell og medisinsk bioteknologi - IMBio.

I disse dager søker næringsnettverket Forum for bioteknologi og havbruk om å få bli "Norwegian Centre of Expertise". - Å skape en næringsklynge er svært krevende, sier forsker Anne Katrine Normann.

11. og 12. oktober ble BIOPROSP 2006 arrangert i Forskningsparken i Tromsø. Konferansen om marin bioprospektering arrangeres annethvert år i regi av MABIT-programmet og dette var den tredje i rekken siden oppstarten i 2002.

Sider