Agnar Sivertsen

Forskningstema: 

Dataanalyse, signalbehandling, fjernmåling og optiske systemer