Benjamin Strøm

Forskningstema: 

Benjamin Strøm har en bistilling som dronepilot ved Noruts Bodø-kontor.