Corine Davids

Forskningstema: 

fjernmåling, geologi og miljø

CV: 

2014-nå:  forsker, Norut Tromsø

2008-2013: postdoktor/forsker, institutt for geologi, Universitetet i Tromsø

2006-2008: laboratorieleder, institutt for geologi, Universitetet i Tromsø

2003-2006: forsker, Statens strålevern, Tromsø

2002-2003: postdoktor, University of Stirling, Scotland

2002: MSc Environmental management, University of Stirling, Scotland

2000: PhD Geology, Australian National University, Australia

1994: MSc Geology, University of Utrecht, The Netherlands