Eirik Malnes

Forskningstema: 

Jordobservasjon: Syntetisk Aperture Radar, Krysofæreaktiviteter (Snø/Is), snøskred.

CV: 

Nåværende stilling: 2001- : Seniorforsker ved Norut innenfor jordobservasjon.

1994: Dr.scient ved Universitetet i Tromsø, Kosmisk geofysikk.
1993: Opphold ved Cornell University, USA.
1995-1997: Postdoktor ved Universitetet i Tromsø og CEPHAG, INPG, Grenoble, Frankrike.
1997: Gjesteforsker ved Universitetet i Oslo, Fysisk institutt.
1997-2001: Forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, avdeling for elektronikk (Radar/ESM).

Arbeidsområder: 

Prosjektleder og seniorforsker Jordobservasjon