Ellen Brox

Forskningstema: 

Det viktigste interessefeltene er seriøse spill og "gamification" samt brukersentrert design, i hovedsak rettet mot helsesektoren, men også andre områder. Har de senere årene forsket på treningsspill for eldre. Er også interessert i velferdsteknologi i en bredere sammenheng.

CV: 

Det viktigste interessefeltene er seriøse spill og "gamification",samt brukersentrert design, i hovedsak rettet mot helsesektoren. Har de Cand Real i datafag fra universitetet i Tromsø 1985, oppgave om skalering av rasterbilder.

Forsker på Norut IT siden 1988 og prosjektleder siden 1989, nå med hovedfokus på eHelse, og spesielt spill og spillbasert teknologi for motivering og læring.

Erfaring omfatter bla. X.400, X.500, EDI og EDIFACT, brukergrensesnitt, digitale signaturer og tiltrodde tredjeparter, datanett, bredbåndskommunikasjon, e-læring og geodatasystemer. De siste 10 årene har mye fokus vært rettet mot seriøse spill, blant annet i språkopplæring for barn og treninggspill for eldre. Har undervist enkelte kurs på universitetet i Tromsø. 

Deltok i flere år aktivt i internasjonal standardisering av EDI i helsesektoren, bl.a. medlem av CEN TC/251 (helse) PT004 ("Investigation of syntaxes for Existing Interchange formats used in Healthcare"), CEN TC/251 PT023 ("Messages for registration and identification") ogEMEDI ("European Medical EDI") arbeidsgruppe som utviklet de første medisinske EDIFACT-meldingene.

 1985-88: Systemkonsulent på Igloo Publising software med ansvar for dokumentasjon og kurs.

 

Arbeidsområder: 

Flere prosjekt er rettet mot treningsspill (exergames) og bruk av spillbasert teknologi for å være mer aktiv. Brukersentert design, gamification og motivasjon er viktige stikkord.