Hannah Vickers

Forskningstema: 

Hannah deltar i Noruts forskningsarbeid knyttet til analyser rundt snø og snøskred, blant annet tolkning av satellittbilder.

CV: 

Hannah begynte som forsker ved Norut i juni 2014. Hun kom fra stillingen som postdoktor ved Institutt for Fysikk og Teknologi ved UiT Norges arktiske universitet. Hannah har bakgrunn i ionosfærisk fysikk og bruk av EISCAT-radaren, både i Ramfjordmoen og på Svalbard.