Heidi Hindberg

Forskningstema: 

Signalbehandling og billedbehandling.

Aktiviteter rundt snø og is fra Syntetisk Aperture Radar data fra satelitter. 

 
CV: 

Nåværende stilling: 2009 - Forsker ved Norut, jordobservasjon.

2009: PhD i Fysikk, Universitetet i Tromsø
2007: Gjesteforsker ved Imperial College London/University College London
2005: Master i Fysikk, Universitetet i Tromsø
2004: Sommerstudent, Forsvarets Forskningsintsitutt

Arbeidsområder: 

Forsker og prosjektleder innen jordobservasjon.