Heidi Rapp Nilsen

Forskningstema: 
  • Etikk og miljø i økonomien
  • Etiske retningslinjer 
  • Bærekraftig utvikling; økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft
  • Bedrifters samfunnsansvar
  • Evaluering av tiltak for bærekraft
CV: 

2010 - idag. Forsker Norut Tromsø, avdeling for Samfunn, Harstadkontoret. Foreleser i etikk og bedrifters samfunnsansvar, Høgskolen i Harstad (HiH).

2006-2010 Stipendiat ved Senter for økologisk økonomi og etikk, Handelshøgskolen I Bodø (HHB). Foreleser i etikk og miljø, HHB, HiH.

2001- 2005 Høgskolen i Harstad (HiH): Førstekonsulent, prosjektleder, foreleser.

1999-2001 Junior Professional Officer, United Nations Organization for Industrial Development (UNIDO), Ankara/Wien.

1997 Associated Professional Officer, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Rome.

1995-1998 Husbanken, Førstekonsulent, Økonomi og utviklingsavdeling, Oslo.

1995 Cand.polit., hovedfag i samfunnsøkonomi, Universitetet i Bergen