Jakop Reistad

Arbeidsområder: 

Jakop Reistad er ingeniør knyttet til virksomheten med ubemannede fly (droner).