Lars K. Vognild

Forskningstema: 

Vognilds interesse er innenfor nettsentrisk databehandling generelt, og i det siste mer spesifikt mot mobile og fleksible tjenester for trådløse og faste nettverk, samt personlig e-helse- og velferdsteknologi.

CV: 

Lars K. Vognild har hovedfag i databehandling (1990) fra Universitetet i Tromsø innenfor fagfeltet distribuerte systemer.

Han har siden vært ansatt som forsker og senere forskningssjef ved Norut, med unntak av perioden 1993 til 1998 hvor han bodde i Nederland og jobbet med forskning og utvikling innenfor distribuert multimedia og nettverk ved Universitetet i Twente.

Vognild har vært forskningssjef ved Norut siden 2003.

Arbeidsområder: 

In addition to doing research and development he is director of the ICT research department.