May-Britt Ellingsen

Forskningstema: 
  • Følgeforskning
  • Tillit og kompetanse
  • Regionale og organisatoriske utviklingsprosesser
  • Velferdsteknologi

 

CV: 

2015 Dr. philos, UiT Norges arktiske universitet

1993 Organisasjonssosiolog, Cand. polit. fra Universitet i Tromsø

1992-1994 Høgskolelektor ved Tromsø Lærerhøgskole

1994- Forsker ved Norut

1996-1999 NFR-stipendiat