Rune Storvold

Forskningstema: 

Fjernmåling ved bruk av ubemannede fly. Utvikling av flyplattformer, sensorer og algoritmer rettet mot forskning, forvaltning og industri.

Bruksområder omfatter :

 • Kartlegging av ressurser for fornybar energi
 • Systemer for inspeksjon og overvåkning av infrastruktur
 • Miljøovervåkning og kartlegging
 • Atmosfæreforskning
 • Økosystemer
 • Fornybar energi
 • Måling på havis, isfjell og snø
CV: 

Nåværende stilling: Forskningssjef ved Norut i Tromsø. Leder Noruts satsing på UAS.

Fra 2014 også Amanuensis II ved Institutt for Teknisk Kybernetikk ved NTNU.

1991: Cand. Mag., Universitetet i Bergen.
1993: Cand. Scient., Universitetet i Bergen.
2001: Ph.D fra University of Alaska Fairbanks.

Han har forskningsbakgrunn i fysikalsk optikk og atmosfærefysikk. Doktorgradarbeidet var på osonkjemi og måling av sporgasser i stratosfæren ved bruk av bakkebasert spektroskopi. I 1997-2002 var han en del av forskergruppen tilhørende US Department of Energy Atmosfærestråling Måleprograms (ARM) feltstasjoner på Alaskas North Slope (NSA). Fra 1998-2003 var han leder for hurtig respons gruppen med ansvar for NSA feltstasjonene.

Arbeidsområder: 

Current focus areas for the Norut UAS group:

 • UAS remote sensing service development
 • UAS data analysis and visualization
 • UAS communication
 • UAS system and sensor integration

Application areas

 • Oil spill detection and mapping
 • Renewable energy resource mapping and infrastructure inspection
 • Search and Rescue
 • Environmental change and monitoring
 • Ecology and fauna
 • Cryospheric properties, snow, glaciers and sea-ice