Stein Rune Karlsen

Forskningstema: 

Vegetasjonskartlegging, bioklimatologi, fenologi, biodiversitet og reinbeitekartlegging i boreale, alpine og arktiske områder. 

CV: 

Nåværende stilling: Forsker ved Norut IT

1993: Cand. Scient. i biologi (økologisk botanikk)

2005: Dr. Scient. i biologi (økologisk botanikk - bioklimatologi)

1995 - : Forsker ved Norut IT

 

Dr. Scient oppgave i bioklimatisk kartlegging på ulike skalaer. Ved å bruke plantene som "levende meteorologistasjoner" har han utviklet en floristikkbasert metode for å kartlegge lokalklimavariasjon. Studieområdet var Scoresby Sund på Øst-Grønland.

 

Han har også utviklet en vegetasjonsbasert metode for regional bioklimatisk kartlegging, på Varangerhalvøya i Øst-Finnmark, og han har utviklet en satellittfjernmålingsbasert (TI NDVI) metode for bioklimatisk kartlegging av Norden.

 

Erfaring: Omfattende erfaring innen satellittbasert vegetasjonskartlegging i boreale, alpine og arktiske områder. Lang erfaring med ulike typer natur- og miljøovervåkninger innen fagområder som reinbeitekartlegging, biodiversitetskartlegging, utredninger av nasjonalparker m.m. Nå arbeider han mest med satellittbaserte studier av den årlige syklusen i naturen ("fenologi") i Norden. I disse studiene ser han på endringer i tidspunktet for vårens og høsten start i forhold til endringer i klima.

Arbeidsområder: 

Bruk av satellittfjernmåling og geografiske informasjonssystem (ArcGIS) i natur- og miljøovervåkning.