Trond Nilsen

CV: 

2008             Seniorforsker, Norut Alta-Áltá
2008             PhD, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiT
2008             Forsker, Norut Alta-Áltá
2005-2006   Rådgiver, Bedriftskompetanse
2004             Lektor, Institutt for planlegging, UiT
2003-2008   Stipendiat, Institutt for planlegging, UiT
2003             Konsulent, Centre for Peace Studies
2002             Cand.polit, Institutt for planlegging, UiT