Fornybar energi

Fornybar energi

Aktuelt

Fylkesrådet bevilger 1,5 millioner til Norut Narvik i 2012, som et bidrag til å bygge opp et internasjonalt forskningssenter innen solcelleteknologi.

Forskermiljøet i Norut mistet støtte da REC Scancell la ned sin produksjon i Narvik. Likevel er man optimistisk med tanke på solenergi.

Norut Narvik inviterer til Midnight Sun Seminar i Narvik 23-24 august: to dager med ny kunnskap, nye bekjentskaper og nye samarbeidsmuligheter innen solenergi.

I forbindelse med European Solar Days arrangerer Norut Narvik en informasjonskveld om solenergi. Arrangementet er gratis og åpent for alle som ønsker å lære mer om solenergi.

Arctic Frontiers

Her ser du Norut-forskernes bidrag til årets Arctic Frontiers.

Nett-TV

Konsernsjef Ivan C. Burkow i Norut har forventninger til den nye nordområdemeldingen som legges fram i Bodø i dag.

Når midnattssola er tilbake igjen inviterer Norut Narvik til seminar om muligheter og utfordringer ved å bruke solceller i kaldt klima.

Resultatene fra prosjektet LOVeS Fornybar energi er nå tilgjengelige på nett. Formålet med prosjektet har vært å øke aktiviteten innen fornybar energi i Lofoten, Ofoten, Vesterålen og Sør-Troms.

Sider