Fornybar energi

Fornybar energi

Aktuelt

Fredag 17. september undertegnes en ny samarbeidsavtale mellom The Northern Arctic Federal University (NArFU) og Norut.

Fornybar energi og lokal distribusjon står høyt på den politiske dagsorden. Hvilke muligheter har vi i nord: faglig, teknologisk og forretningsmessig?

I Narvik bygges fire nye laboratorier som skal stå klar i april. Her skal framtidas solceller utvikles.

Over 700 mennesker fra forskning, næringsliv og politikk samles under Arctic Frontiers i Tromsø 24.-29. januar. Norut er en av arrangørene av konferansen.

16. mars fyller Norut 25 år. Satellitter, IKT, kaldt klima, bioteknologi, forskningsparker, innovasjon, konsekvensutredninger og nordområdefokus er gammelt nytt i Norut-regi.

Mørketida er definitivt over, og sola begynner å få skikkelig tak. Norut Narvik gjør mer enn å nyte solstrålene, de arrangerer Solenergikonferanse 5.-6. mars.

Solcellepaneler gir fornybar energi uten å forurense. Men materialene i disse panelene kan lett få skader under produksjonen. Ny forskning ved Norut Teknologi kan redusere disse problemene

.

Norut Narvik satser på fornybar energi, og forskningsgruppen arbeider med å utvikle silisiumbaserte solceller.

Sider