Helse og velferd

Helse og velferd

Aktuelt

De gamle metodene for å avdekke kreft er gamle og unøyaktige. Nå kan dataanalyser utviklet ved Norut IT føre kreftbehandlingen fremover.

Norut NIBR Finnmark har foretatt en brukerundersøkelse om hvordan Trygdeetatens innkrevingssentral (TI) kan bedre sin service overfor brukerne i barnebidragssaker.

Det elektroniske samarbeidet i helse- og sosialsektoren har vokst i omfang de siste årene. Likevel er det fremdeles mange fastleger og sykehus som ikke bruker elektronisk meldingsutveksling. Hva er årsakene til det?

Blir det verdiskaping og lønnsomhet eller "bare" kultur ut av kulturnæringene i nord? Hvilken betydning har kulturnæringene i offentlig og privat sektor?

Mange uforutsette problemer til tross: Prosjektet med å innføre telemedisinske løsninger for pleie- og omsorgstjenesten er på god vei til å nå målene.

Ordningen med fastlege ble innført for at alle skulle få en fast allmennlege å forholde seg til. Det er avstand mellom idealer og realiteter, viser en ny Norut-studie.

Er telemedisin døråpneren til høyere kvalitet og bedre utnytting av ressursene i norsk helsevesen?

Snart kan du sitte foran TV-skjermen i stua og få personlig veiledning og opplæring fra helsepersonell på sykehuset.

Sider