Helse og velferd

Helse og velferd

Aktuelt

Blir det verdiskaping og lønnsomhet eller "bare" kultur ut av kulturnæringene i nord? Hvilken betydning har kulturnæringene i offentlig og privat sektor?

Mange uforutsette problemer til tross: Prosjektet med å innføre telemedisinske løsninger for pleie- og omsorgstjenesten er på god vei til å nå målene.

Ordningen med fastlege ble innført for at alle skulle få en fast allmennlege å forholde seg til. Det er avstand mellom idealer og realiteter, viser en ny Norut-studie.

Er telemedisin døråpneren til høyere kvalitet og bedre utnytting av ressursene i norsk helsevesen?

Snart kan du sitte foran TV-skjermen i stua og få personlig veiledning og opplæring fra helsepersonell på sykehuset.

Dimensjoneringen av kommunale velferdstjenester er i stor grad styrt av nasjonale standarder. Nå etterlyses mer tilpassede smådriftsmodeller.

Studenter tatt opp på grunnlag av realkompetanse klarer seg like bra gjennom studiene som studenter tatt opp på basis av generell studiekompetanse.

Økt kvinneinnvandring fra Russland er et relativt nytt fenomen i Nord-Norge. I et nytt prosjekt ønsker man å utvikle teoretiske forklaringsmodeller for dette fenomenet.

Sider