Helse og velferd

Helse og velferd

Aktuelt

Avdeling for samfunnsforskning ved Norut Tromsø forsker innen disse temaområdene:

En ny analyse tyder på at etableringen av et fremtidig Indre Troms medisinske samhandlingssenter (ITMS), vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt.

KRONIKK: Etter et drøyt halvår med Samhandlingsreform trer noen av effektene fram. De gir grunn til å spørre om reformens økonomiske virkemidler er gode nok.

Norut har regnet seg fram til at Samhandlingsreformen så langt har kostet kommunene rundt 2 milliarder kroner.

Norut Alta er med i et forskningsprosjekt om gruvearbeideres helse. Prosjektet finansieres gjennom EU-programmet Kolarctic.

Mandag 27. august tok Kunnskapsministeren en nærmere titt på flyparken til Norut.- Dette gir veldig mange spennende muligheter, oppsummerte Kristin Halvorsen.

KS ønsker svar på hva Samhandlingsreformen har kostet kommunene så langt. Norut Alta er i samarbeid med Norut Tromsø satt på oppgaven.

Áila Márge Varsi Balto er nytilsatt forsker ved Norut Alta-Áltá. Áila Márge er utdannet statsviter fra Universitetet i Tromsø.

Sider