Helse og velferd

Helse og velferd

Aktuelt

EU-programmet Horisont 2020.
Seminar

Første januar 2014 går startskuddet for EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Tirsdag 5. november får næringsliv og forskningsmiljø i Troms vite hva dette betyr for dem.

Helse/IKT

KRONIKK: Uansett hvor gammel man er er det viktig å holde seg i form og være fysisk aktiv. Hva er vel bedre hvis man i tillegg har det morsomt - og til og med får bruke hodet?

Eldre helsearbeidere opplever at teknologien endrer det kliniske arbeidet. Endringene er ikke alltid til det bedre, ifølge nye forskningsresultater.

Avdeling for samfunnsforskning ved Norut Tromsø forsker innen disse temaområdene:

En ny analyse tyder på at etableringen av et fremtidig Indre Troms medisinske samhandlingssenter (ITMS), vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt.

KRONIKK: Etter et drøyt halvår med Samhandlingsreform trer noen av effektene fram. De gir grunn til å spørre om reformens økonomiske virkemidler er gode nok.

Norut har regnet seg fram til at Samhandlingsreformen så langt har kostet kommunene rundt 2 milliarder kroner.

Norut Alta er med i et forskningsprosjekt om gruvearbeideres helse. Prosjektet finansieres gjennom EU-programmet Kolarctic.

Sider