Helse og velferd

Helse og velferd

Aktuelt

Norut has a long research tradition with net-centric computing applied in important application areas, and currently our strongest focus is on; e-health technology and services; social media and health 2.0, serious games for health and wellness; networked media and peer-to-peer systems; and robust and seamless communication for challenging environments and unmanned Aircraft System.

Vigdis Nygaard har fått tittelen seniorforsker ved Norut Alta-Áltá. Dette skjer som følge av en grundig ekstern faglig vurdering.

Hva hvis sensitivt innhold fra helsejournalen din legges på en åpen Wiki? Det er flere tilfeller fra USA og Storbritannia på tap av pasientinformasjon. Dette kan også skje i Norge.

Kols-pasienter tilbys en friskere hverdag ved hjelp av ny teknologi gjennom forskningsprosjektet IS-ACTIVE.

Høstens konjunkturbarometer ble sluppet 15. november. Mer om status i nord og utsikter framover kan du lese her. Norut er faglig ansvarlig for konjunkturbarometeret.

VIDEREGÅENDE SKOLE: Hvordan påvirker suksess eller ikke i videregående skole levekårene som voksen? Kronikk av seniorforsker Paul Pedersen.

Kvinnene i Forsvaret trives, men det er for få av dem. Nå vil Forsvaret finne ut hvorfor målet om høyere kvinneandel ikke nås.

Hvorfor er det så stor forskjell i organisering og finansiering av tannhelsetjenester sammenliknet med andre typer helsetjenester i Norge?

Sider