Helse og velferd

Helse og velferd

Aktuelt

Hva hvis sensitivt innhold fra helsejournalen din legges på en åpen Wiki? Det er flere tilfeller fra USA og Storbritannia på tap av pasientinformasjon. Dette kan også skje i Norge.

Kols-pasienter tilbys en friskere hverdag ved hjelp av ny teknologi gjennom forskningsprosjektet IS-ACTIVE.

Høstens konjunkturbarometer ble sluppet 15. november. Mer om status i nord og utsikter framover kan du lese her. Norut er faglig ansvarlig for konjunkturbarometeret.

VIDEREGÅENDE SKOLE: Hvordan påvirker suksess eller ikke i videregående skole levekårene som voksen? Kronikk av seniorforsker Paul Pedersen.

Kvinnene i Forsvaret trives, men det er for få av dem. Nå vil Forsvaret finne ut hvorfor målet om høyere kvinneandel ikke nås.

Hvorfor er det så stor forskjell i organisering og finansiering av tannhelsetjenester sammenliknet med andre typer helsetjenester i Norge?

Gjør ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi at helsearbeidere over 50 år slutter i jobben før tiden, spør Ann Therese Lotherington i nytt sykefraværsprosjekt.

Dokumentarfilmen fra KUL-prosjektet - De somaliske venninnene - vises på Migrapolis på NRK1 20. mai kl 22.30 og på NRK2 21. mai kl 19.00. Prosjektet ble ledet av Norut Tromsø.

Sider